К проблеме типологии высказываний

Title: К проблеме типологии высказываний
Transliterated title
K probleme tipologii vyskazyvanij
Source document: Solganik, Grigorij Jakovlevič. Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1979, pp. 95-100
Extent
95-100
Type
Article
Language
Russian
Rights access
open access
License: Not specified license