Odraz zřetele k adresátovi na výstavbě monologických vyprávění

Title: Odraz zřetele k adresátovi na výstavbě monologických vyprávění
Author: Balhar, Jan
Source document: Balhar, Jan. Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1979, pp. 129-131
Extent
129-131
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license