Balhar, Jan

Name variants:

Balhar, Jan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 17 of 17.

Article
Balhar, Jan. Bohatost územní diferenciace nářečního lexika a její příčiny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1981, vol. 30, iss. A29, pp. 119–124.

Article
Balhar, Jan. [Dějiny českého jazyka ve Slezsku a na Ostravsku. Sestavili Alois Knop, Pallas Ladislav, Arnošt Lamprecht]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, vol. 17, iss. A16, pp. 136–139.

Chapter
Balhar, Jan. K archaismům v nářeční syntaxi. In: Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. 1962, pp. 380–382.

Article
Balhar, Jan. [Lamprecht, A. Slovník středoopavského nářečí]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, vol. 14, iss. A13, pp. 232–234.

Article
Balhar, Jan. [Lotko, Edward. Funkcje syntaktyczne bezokolicznika w gwarach zachodniocieszyńskich]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1966, vol. 15, iss. A14, pp. 196–198.

Article
Balhar, Jan; Michálková, Věra. Mluva východomoravských kolonistů v Charvátsku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, vol. 20, iss. A19, pp. 65–88.

Article
Balhar, Jan. Některé rysy vývoje slovní zásoby v městské mluvě na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, vol. 28, iss. A27, pp. 125–130.

Chapter
Balhar, Jan. Odraz zřetele k adresátovi na výstavbě monologických vyprávění. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. 1979, pp. 129–131.

Article
Balhar, Jan. [Sobinnikova, V.I. Strojenije složnogo predloženija v narodnych govorach ; Sobinnikova, V.I. Prostoje predloženije v russkich narodnych govorach]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, vol. 12, iss. A11, pp. 205–210.

Article
Balhar, Jan. [Štolc, Jozef et al. Atlas slovenského jazyka. I, Vokalizmus a konsonantizmus]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, vol. 20, iss. A19, pp. 235–237.

Chapter
Balhar, Jan. Strukturní a promluvové jevy v nářeční syntaxi. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. 137–139.

Article
Balhar, Jan. Syntaktická část dotazníku pro připravovaný Atlas českých nářečí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, vol. 12, iss. A11, pp. 133–139.

Article
Balhar, Jan. Můj učitel, ručitel, školitel. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2008, vol. 57, iss. A56, pp. 226–227.

Article
Balhar, Jan. Územní diferenciace syntaktických jevů v lašských nářečích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, vol. 13, iss. A12, pp. 157–163.

Article
Balhar, Jan. Zanikající složky nářeční slovní zásoby. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1982, vol. 31, iss. A30, pp. 143–148.

Article
Balhar, Jan. Za PhDr. Karlem Ficem, CSc.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2006, vol. 55, iss. A54, pp. 228–229.

Chapter
Balhar, Jan. Zvláštní prostředky k vyjadřování postojové modality v nářečích. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 371–373.