Premonstrátský (původně benediktinský) klášter v Klášterním Hradisku

Title: Premonstrátský (původně benediktinský) klášter v Klášterním Hradisku
Source document: Vašků, Vladimír. Panovnické konfirmace pro moravské kláštery v 18. století : novověké úřední revize středověkých a raně novověkých listin. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1981, pp. 91-107
Extent
91-107
Type
Chapter
Language
Czech
Latin
Rights access
open access
License: Not specified license