Premonstrátský klášter v Nové Říši

Title: Premonstrátský klášter v Nové Říši
Source document: Vašků, Vladimír. Panovnické konfirmace pro moravské kláštery v 18. století : novověké úřední revize středověkých a raně novověkých listin. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1981, pp. 137-145
Extent
137-145
Type
Chapter
Language
Czech
German
Latin
Rights access
open access
License: Not specified license