Doslov

Title: Doslov
Source document: Vašků, Vladimír. Panovnické konfirmace pro moravské kláštery v 18. století : novověké úřední revize středověkých a raně novověkých listin. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1981, pp. 153-154
Extent
153-154
Type
Foreword; Afterword
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license