Zkratky názvů časopisů, edicí i jiných publikací

Title: Zkratky názvů časopisů, edicí i jiných publikací
Source document: Vašků, Vladimír. Panovnické konfirmace pro moravské kláštery v 18. století : novověké úřední revize středověkých a raně novověkých listin. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1981, pp. 158
Extent
158
Type
Index
Language
Czech
Rights access
open access
License: N/A