Landesherrliche Konfirmationen für mährische Klöster im 18. Jahrhundert : neuzeitliche amtliche Revisionen mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Urkunden : Zusammenfassung

Title: Landesherrliche Konfirmationen für mährische Klöster im 18. Jahrhundert : neuzeitliche amtliche Revisionen mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Urkunden : Zusammenfassung
Contributor
Zeman, Jaromír (Translator)
Source document: Vašků, Vladimír. Panovnické konfirmace pro moravské kláštery v 18. století : novověké úřední revize středověkých a raně novověkých listin. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1981, pp. 165-168
Extent
165-168
Type
Summary
Language
German
Rights access
open access
License: N/A