Revoluce a kontrarevoluce 1848-1849

Title: Revoluce a kontrarevoluce 1848-1849
Author: Kolejka, Josef
Source document: Kolejka, Josef. "Národnostní princip" a internacionalismus, 1789-1860 : vznik marxistické teorie národnostní otázky a "zahraniční politiky". Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1984, pp. 61-104
Extent
61-104
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license