Revoluce a kontrarevoluce 1848-1849

Název: Revoluce a kontrarevoluce 1848-1849
Zdrojový dokument: Kolejka, Josef. "Národnostní princip" a internacionalismus, 1789-1860 : vznik marxistické teorie národnostní otázky a "zahraniční politiky". Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1984, pp. 61-104
Rozsah
61-104
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence