1

Title: Klinická psychologie a osobnost
Year: 2013
Volume: 2
Issue: 1
Publication year
2013
ISSN
1805-6393 (print)
2336-4432 (online)
Department FF MU
Topic
Title Document
Rodové rozdíly ve výsledcích Škály charakteristik nadání (CGS) u dětí předškolního věku | 5–14
Havigerová, Jana Marie; Burešová, Iva; Smetanová, Veronika; Přibylová, Jana
PDF
Title Document
The comparative study of facial emotion recognition ability in ADHD individuals and individuals with high functioning autism/Asperger syndrome | 15–25
Liu, Ling; Humpolíček, Pavel
PDF
Title Document
Vztah silných stránek charakteru s životní a pracovní spokojeností učitelů a studentů pedagogiky | 27–44
Slezáčková, Alena; Škrabská, Simona
PDF
Title Document
Veľkosť a poradie kresby v teste kresby ľudskej postavy v kontexte pohlavia probanda | 45–52
Fábry, Rudolf; Jurovatý, Peter
PDF
Title Document
Vplyv injunktívnej a deskriptívnej normatívnej spätnej väzby na spotrebu elektrickej energie domácností | 53–68
Kováčová, Stanislava; Dosedlová, Jaroslava
PDF
Title Document
Vzťah dispozičnej sebakontroly a vybraných ukazovateľov Skúšky kontinuitnej asociácie | 69–80
Marhevská, Gabriela
PDF
Title Document
Časová perspektiva: úvod do teorie a výzkumu | 81–90
Krpoun, Zdeněk
PDF
Title Document
Psychical phenomenon of personality in clinical practice | 91–100
Vašina, Lubomír
PDF
Title Document
Zpráva o 2. mezinárodní konferenci pozitivní psychologie v ČR CPPC 2013, 22.–24. 5. 2013, Brno | 101–103
Slezáčková, Alena
PDF