Výzkumný online nástroj Likeex v praxi

Title: Výzkumný online nástroj Likeex v praxi
Variant title:
  • The online research tool Likeex in practice
Source document: ProInflow. 2011, vol. 3, iss. 1, pp. 117-122
Extent
117-122
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Článek se zaměřuje na zhodnocení použití online dotazovacího nástroje, který byl použit při výzkumech v Moravské zemské knihovně v Brně. Ve dvou případech výzkumného šetření byl použit nástroj Research systems Likeex firmy GBIT, která se zabývá komunikací v malých a středních firmách. Autorky v článku zhodnotily výhody a nevýhody online nástroje pro dva typy rozdílného výzkumného šetření v jedné knihovně.
Article describes evaluation of online tool used during research in the Moravian Library in Brno. The Research Systems Likeex tool by GBIT company, distributor of communication software in small and medium-sized enterprises, has been used in two cases. The authors of the article evaluated the advantages and disadvantages of this online tool applied on two types of different researches in one library.
References
[1] Marketingový výzkum, tvorba dotazníků, online sběr dat, perfektní nástroj | Likeex výzkumný systém[online].Global Business IT s.r.o., c2008 [cit. 2011-05-02]. Dostupné z WWW: http://www.likeex.eu/.