Sociální a hospodářské podmínky středověké kolonizace z hlediska archeologie

Title: Sociální a hospodářské podmínky středověké kolonizace z hlediska archeologie
Variant title:
  • Soziale und wirtschaftliche Bedingungen der hochmittellalterlichen Kolonisation aus der archäologischen Sicht
Source document: Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 151-157
Extent
151-157
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] BEHN, F., 1957: Die Entstehung des deutschen Bauernhauses. Bericht über die Verhandlung der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Phil.-hist. Klasse, Bd. 103, Berlin.

[2] DONAT, P., 1980: Haus, Hof und Dorf in Mitteleuropa vom 7.—12. Jahrhundert. Berlin.

[3] DOSTÁL, B., 1987: Stavební kultura 6.—9. století na území ČSSR. AH 12, 1987, 5—32.

[4] GOFF, J., 1991: Kultura středověké Evropy. Překlad J. Čermáka. Praha 1991.

[5] GOŠ, V.—KAPL, V., 1986: Slovanská osada u Palonína. AR 38, 1986, 176—204.

[6] FROLEC, V., 1974: Lidová architektura na Moravě a ve Slezsku. Brno.

[7] LÁZNIČKA, Z., 1962: Příspěvek k sídelně zeměpisné charakteristice moravskoslezské zemědělské usedlosti na sklonku feudalismu. ČMM, Vědy společenské, XLVII, 77—94.

[8] MAREŠOVÁ, K., 1985: Uherské Hradiště-Sady. Staroslovanské sídliště v Dolních Kotvicích. Uherské Hradiště 1985.

[9] MENCL, V., 1980: Lidová architektura v Československu. Praha.

[10] NEKUDA, R., 1991: Přínos archeologického výzkumu ve Mstěnicích ke studiu hospodářských dějin. AH 16, 1991, 45—53.

[11] NEKUDA, V., 1975: Pfaffenschlag. Zaniklá středověká ves u Slavonic. Brno 1975.

[12] NIEDERLE, L., 1913: Život starých Slovanů. Základy kulturních starožitností slovanských. Díl I/2. Praha 1913.

[13] PRAŽÁK, V., 1949/50: Vliv sociálně hospodářského faktoru na vznik štítu v lidové architektuře. Národopisný věstník čsl. XXXI, 1949/50, 217—238.

[14] PRAŽÁK, V., K problematice základních půdorysných typů lidových staveb v Československu. Československá etnografie 6, 1958, 219—236, 331—360.

[15] SCHIER, B., 1932: Hauslandschaften und Kulturbewegungen in östlichen Mitteleuropa. Liberec 1932.