Nekuda, Rostislav

Name variants:

Nekuda, Rostislav (preferred)
Content type
Displaying 1 - 9 of 9.

Article
Nekuda, Rostislav. 12. seminář industriální archeologie. Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 390.

Article
Hašek, Vladimír; Krajíc, Rudolf; Nekuda, Rostislav. Geophysical prospection for archaeological excavation of deserted medieval settlements of 13.-15. centuries in the Czech Republic. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2000, vol. 49, iss. M5, pp. 201–228.

Article
Nekuda, Rostislav. Korpus středověké keramiky datované mincemi z Moravy a Slezska. Archaeologia historica. 1980, vol. 5, iss. [1], pp. 389–450.

Article
Nekuda, Rostislav. Obytné objekty ve světle archeologických výzkumů raně středověkých vesnických sídlišť na Moravě. Archaeologia historica. 1994, vol. 19, iss. [1], pp. 349–365.

Article
Nekuda, Rostislav. Podzemní chodby ve Mštěnicích. Archaeologia historica. 1992, vol. 17, iss. [1], pp. 369–379.

Article
Nekuda, Rostislav. Přínos archeologického výzkumu ve Mstěnicích ke studiu hospodářských dějin. Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 45–53.

Article
Nekuda, Rostislav. Přínos historické archeologie k výzkumu zaniklých středověkých osad v Evropě. Archaeologia historica. 1976, vol. 1, iss. [1], pp. 121–137.

Article
Nekuda, Rostislav. Sociální a hospodářské podmínky středověké kolonizace z hlediska archeologie. Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 151–157.

Article