Textilie z hrobu Rudolfa I., českého krále, zv. Kaše : Předběžný průzkum

Title: Textilie z hrobu Rudolfa I., českého krále, zv. Kaše : Předběžný průzkum
Variant title:
  • Die Textilien aus dem Grab Rudolfs I., des böhmischen Königs sgn. "Kaše" (Vorbericht)
Source document: Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 359-375
Extent
359-375
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] BAUM, A., 1870: Umrlčí odznaky královské Rudolfa I. Rakouského, krále českého, Světozor, 201-202. Praha.

[2] BRAVERMANOVÁ, M.—KOSTÍLKOVÁ, M., 1992: Kancelář prezidenta ČSFR. Spis č. j. 404814/92. nestr.

[3] DVORSKÝ, J.—JANÁČEK, J.—HOMOLKA, J.—KRÁSA, J.—KUTHAN, J.-ŽEMLIČKA, J., 1982: Umění doby posledních Přemyslovců. Praha.

[4] ECKERT, F., 1883: Posvátná místa král. hl. města Prahy. Praha.

[5] GLÜCKSELIG, A. A., 1855: Der Prager Dom zu St. Veit. Geschichtlich und kunstarchaologisch dargestelt. Praha.

[6] GOMEZ-MORENO, M., 1946: El Panteon Real de 'las Huelgas de Burgos. Madrid.

[7] HERRERO CARRETERO, C., 1988: Museo de Telas Medievales, Monasterio de Santa Maria La Real de Huelgas Burgos. Madrid.

[8] HILBERT, K.—MATIEGKA, J.—PODLAHA, A., 1935: Královská hrobka v chrámě sv. Víta na Hradě pražském, PA XXXVI, 241—257. Praha.

[9] KLETZL, O., 1931—1932: Zur kunstlerischen Ausstattung des Veitsdomes in vorhussitischer Zeit. Germanoslavica. Praha.

[10] KOSTÍLKOVÁ, M., 1987: Meč českého krále Rudolfa Habsburského, Kancelář prezidenta ČSSR. Spis č. j. 402191/87.

[11] MAY, E., 1957: Silk Textiles of Spain. New York.

[12] MERHAUTOVÁ, A., 1971: Raně středověká architektura v Čechách. Praha.

[13] MORAVCOVÁ, M., 1972: Hedvábné látky v českých pramenech 14.—15. století. Národopisný věstník československý VII. č. 1— 2.

[14] MÜLLER-CHRISTENSEN, S., 1973: Textilien. Suevia Sacra, Frühe Kunst in Schwaben. Katalog výstavy. Augsburg.

[15] PELIKÁN, J., 1939—1946: Inventář oltářů kostela sv. Víta v Praze z roku 1397. Památky archeologické XXXII. Praha.

[16] PODLAHA, A.—ŠITLER, E., 1905: Chrámový poklad u sv. Víta. Praha.

[17] PODLAHA, A., 1911: Sv. Václava hrob a ostatky. Praha.

[18] Ročník Jednoty pro dostavení hlavního chrámu sv. Víta na hradě Pražském za čas od 1. května 1869 do 31. prosince 1870. 1871. Praha.

[19] Ročník Jednoty pro dostavění hlavního chrámu sv. Víta na Hradě pražském za čas od 1. ledna 1871 do 31. prosince 1873. 1874. Praha.

[20] SCHMEDDING, B., 1978: Mittelalterliche Textilien in Kirchen und Klostern der Schweiz. Bern.

[21] SCHMIDT, H. J., 1958: Alte Stoffe. Braunschweig.

[22] STAFFER, A., 1991: Die mittelalterlichen Textilien von St. Servatius in Maastricht. Abegg-Stiftung. Riggisberg.

[23] ŠUSTA, J., 1917: Dvě knihy českých dějin. Kniha první. Poslední Přemyslovci a jejich dědictví. 1300—1308. Praha.

[24] ŠUSTA, J., 1935: České dějiny II/1. Praha.

[25] Textilie Grabfunde aus der Sepultur des Bamberger Domkapitels. Internationales Kolloquium. Schloss Seehof 22/23 April 1985. Arbeitshefte des Bayrischen Landesamtes für Denkmalpflegen 33. München. 1985.

[26] TIETZEL, B., 1988: Geschichte der Webkunst. Koln.

[27] VARDWELL, A. E., 1976—1977: The Stylistic development of 14th and 15th Century Italian Silk Design. Aachener Kunstblatter Bd 47. Aachen.

[28] WARDWELL, A. E., 1987: Flight of Phoenix. Crosscurents in Late Thirteen-to Fourteenth — Century Silk Patterns and Motifs. The Bulletin of the Cleveland Museum of Art vol. 74 no 1. Jan. 2—34. Cleveland.

[29] WARDWELL, A. E., 1989: Recently Discovered Textiles wovenin the Western Part of Central Asia before A. D. 1220. Textile History 20. 175—184.

[30] Výroční zprávy Jednoty pro dostavění hlavního chrámu sv. Víta na Hradě pražském za správní rok 1929. 1930. Praha.

[31] Výroční zpráva Jednoty pro dostavění hlavního chrámu sv. Víta na Hradě pražském za správní rok 1935. 1936. Praha.