Gotické prořezávané kachle z hradu Rabí, okr. Klatovy

Title: Gotické prořezávané kachle z hradu Rabí, okr. Klatovy
Variant title:
  • Die gotischen durchbrochenen Kacheln aus der Burg Rabí, Bez. Klatovy
Source document: Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 377-390
Extent
377-390
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] BLAŽÍČEK, O. J.—KROPÁČEK, J., 1991: Slovník pojmů z dějin umění. Praha.

[2] DURDÍK, T., 1989: Železné předměty z hradu Rabí. Castell. Boh. 1, 279—294.

[3] DURDÍK, T.—HOLEČEK, J., 1976: Signovaný kachel z hradu Rabí. AR XXVIII, 433—435.

[4] FLÉGL, M., 1965: Kapitola z dějin stavebních úprav hradu Rabí. PP XXV, 150—153.

[5] HAZLBAUER, Z., 1986: Příspěvek k technologii výroby pozdně středověkých kachlů. AH 11/86, 489—504.

[6] HAZLBAUER, Z., 1988: Gotické a renesanční kachle z hradu Točníku. Zprávy ČsSA při ČSAV č. 33.

[7] HAZLBAUER, Z., 1991a: Sbírka historických kachlů v Městském muzeu v Čáslavi a její původ. MaVP-ČSPS 29 (99), 218—226.

[8] HAZLBAUER, Z., 1991b: Hromadný nález vrcholně gotických prořezávaných kachlů ze Sezimova Ustí jako podklad pro stavební rekonstrukci středověkých kamen. Výběr z prací členů histor. klubu při JČM v Českých Budějovicích XXVIII/1, 4—18.

[9] HAZLBAUER, Z., v tisku: Sbírka historických kachlů v Muzeu Šumavy v Sušici. Sbor. Společ. přátel starožit. 3. Praha.

[10] HAZLBAUER, Z.—CHOTĚBOR, P., 1991: Stavební rekonstrukce dvou vrcholně gotických kamen ze Sezimova Ústí. AH 15/90, 361—383.

[11] JÁCHYMOVÁ, P., 1922: Hrad Rabí. Národní politika 25. 1. 1922, odpol. vydání.

[12] KLEINSCHMIDT, R., 1930/31: Hrad Rabí a jeho záchrana. Otavan XIII, 5—8.

[13] MICHNA, P. J., 1981: Gotická kachlová kamna z hradu Melice na Vyškovsku. AH 6, 333—360.

[14] MICHNA, P. J., 1984: Gotische Kacheln aus Burg Melice in Mähren. Budapest Régiségei XXVI, 87—110.

[15] NĚMEC, K., 1923: Nový objev na Rabí. Otavan VII, 10—11.

[16] PARÍK, V.—HAZLBAUER, Z., 1991: Technologie výroby gotických kachlů s prořezávanou čelní stěnou. AH 16/91, 419—438.

[17] RICHTER, M., 1978: Středověká keramika ze Sezimova Ústí. Katalog ze stejnojmenné výstavy v Bechyni. Hluboká n. Vl.

[18] RICHTER, M., 1986: Sezimovo Ústí. A part of the project of investigations of Bohemian urban settlements. Archaeology in Bohemia 1981 — 1985, 229—236. Praha.

[19] RICHTEROVÁ, J., 1982: Středověké kachle. Praha.

[20] SEDLÁČEK, A., 1936: Hrady, zámky a tvrze království českého. Díl XI (2. vydání), 81—96, Praha.

[21] SMETÁNKA, Z., 1988: Gotický prolamovaný kachel z Pražského hradu. Castr. Prag. 1, 177 až 180. Praha.

[22] SPĚVÁČEK, J., 1986: Václav IV. Praha.

[23] TŘÍSKA, K. a spol., 1986: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a Slezsku. Díl V. — Jižní Čechy.

[24] VESELÝ, A., 1940: Vykopávky a udržování hradu Rabí. Pamětní spis spořitelny města Sušice, 58—61.

[25] Zpráva Spolku pro zachování památek v Horažďovicích, 1923: Konzervace zříceniny hradu Rabí. Plzeňsko V, 60.