Sakrální stavby v denním životě našeho středověkého venkova

Title: Sakrální stavby v denním životě našeho středověkého venkova
Variant title:
  • Sakralbauten im alltäglichen Leben auf dem böhmischen Lande im Mittelalter
Source document: Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 327-332
Extent
327-332
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] KUČA, K. 1994: České, moravské a slezské zvonice, Libri Praha.

[2] LÍBAL, D. 1948: Gotická architektura v Čechách a na Moravě, Praha.

[3] LÍBAL, D. 1994: Hodnoty a funkce venkovských kostelů v urbanizované krajině, sborník ICOMOS, Praha.

[4] PETRÁŇ, J. a kol. 1985: Dějiny hmotné kultury I/1, SPN Praha.

[5] SPUNAR, P. 1987: Kultura českého středověku, Praha.

[6] VAVROUŠEK, B. 1929: Kostel na dědině a v městečku, Praha.