Stavební rekonstrukce pozdně gotických kachlových kamen v Muzeu Mohelnice, okr. Šumperk

Title: Stavební rekonstrukce pozdně gotických kachlových kamen v Muzeu Mohelnice, okr. Šumperk
Variant title:
  • Die Baurekonstruktion des spätgotischen Kachelofens im Museum in Mohelnice, Bez. Šumperk
Source document: Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 387-402
Extent
387-402
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] ADÁMEK, J., 1996: Paleografické stanovisko k reliéfní výzdobě kamnového akroteria z pozdně gotického kamnářského souboru z města Mohelnice. Rukopis. Archiv muzea Mohelnice a Z. Hazlbauera.

[2] BIBLÍ SVATÁ aneb všecka Svatá Písma Starého i Nového Zákona, 1945 (podle posledního vydání kralického z r. 1613). Praha.

[3] BRYCH, V.-STEHLÍKOVÁ, D.-ŽEGKLITZ, J., 1990: Pražské kachle doby gotické a renesanční. Praha.

[4] DOUBRAVSKÝ, Z., 2000: Je tzv. Brusův dům i zapomenutou mohelnickou tvrzí? Mohelnický zpravodaj, červen 2000 (I, 12, 13), červenec 2000 (II, 9).

[5] GLOSOVÁ, M.-HAZLBAUER, Z.-VOLF, P., 1996: Stavební rekonstrukce dobových kamen v Muzeu Komenského v Přerově, VVM XLVIII/4, 394-402.

[6] GLOSOVÁ, M.-HAZLBAUER, Z.-VOLF, P., 1998: Stavební rekonstrukce pozdně gotických kachlových kamen z hradu Lichnice. AH 23/98, 457-470.

[7] HALADA, J., 1992: Lexikon české šlechty. Praha.

[8] HAZLBAUER, Z., 1991: Kniha Genesis jako ikonografický pramen českých gotických kachlů s motivy Adama a Evy. Sbor. SPS 2, 165-190.

[9] HAZLBAUER, Z., 1998: Krása středověkých kamen (odraz náboženských ideí v uměleckém řemesle). Praha.

[10] HAZLBAUER, Z., 1999: Středověké mohelnické reliéfní kachle. Od gotiky k renesanci - výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550. Část III.-Olomoucko. Katalog výstavy Olomouc.

[11] HAZLBAUER, Z., v tisku: Anmerkungen zur Methodik der Baurekonstruktionen von historischen Kachelöfen für Zwecke der historischen Expositionen in der Tschechischen Republik. Keramos.

[12] HAZLBAUER, Z.-CHOTĚBOR, P., 1991: Stavební rekonstrukce dvou vrcholně gotických kamen ze Sezimova Ústí. AH 15/90, 361-383.

[13] HAZLBAUER, Z.-VITANOVSKÝ, M.-VOLF, P., 1994: Stavební rekonstrukce pozdně gotických kamen na hradě Rabí, okr. Klatovy. AH 19/94, 415-429.

[14] HEKELE, F., 1953: Z minulosti města Mohelnice. Vlast. sbor. MM v Mohelnici I, 11-36. Mohelnice.

[15] HOLČÍK, Š., 1978: Stredoveké kachliarstvo. Bratislava.

[16] HOLL, I., 1971: Közepkori Kályhacsempék Magyarországon II. (Mittelalterliche Ofenkacheln in Ungarn II.). Bud. Rég. 22, 161-207.

[17] HOSÁK, L., 1953: Z nejstarších dějin Mohelnická. Vlast. sbor. MM v Mohelnici I, 5-9. Mohelnice.

[18] JANÁČEK, J.-LOUDA, J., 1988: České erby. Praha.

[19] KAPL, V., 1994: Zpráva o provedeném archeologickém výzkumu v budově Městského muzea v Mohelnici (v bývalém hrádku olomouckého biskupa)/. Rukopis, s. 1-15. Archiv muzea v Mohelnici, č. 21.

[20] KAPL, V., 1995: Početní vyhodnocení souboru gotických kachlů včetně jeho nálezových okolností a stručné stavební historie bývalého biskupského hrádku v Mohelnici. Rukopis, s. 1-3. Archiv muzea v Mohelnici.

[21] KAŠPÁRKOVÁ, S., 1992: Mohelnice-muzeum. Stavebně-historický průzkum. Rukopis. Archiv muzea v Mohelnici, PÚ Olomouc, odd. SHP.

[22] KÖSSLEROVÁ, E.-POLÁCH, D., 1998: Stavebně-historický průzkum domu Hradební ulice č. 17 (staré čp. 52) v Mohelnici. Archiv muzea v Mohelnici č. 41 Arkáda Šumperk.

[23] MALINA, J., 1992: Objev nástěnných maleb v kontextu renesančních památek v Mohelnici. Vlast. sbor. Severní Morava, sv. 64, 3-10. Šumperk.

[24] PAJER, J., 1983: Počátky středověké keramiky ze Strážnice. Strážnice.

[25] PLÁŠKOVÁ, J.-KAVŘÍK, L., 1993: Mohelnice. Vlastivěd, zajím. 248. Šumperk.

[26] RICHTEROVÁ, J., 1982: Středověké kachle. Praha.

[27] SAMEK, B., 1999: Mohelnice (okres Šumperk). Sbor. "Od gotiky k renesanci - výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550". Část III.-Olomoucko, 178-190. Olomouc.

[28] SMETÁNKA, Z., 1969: K morfologii českých středověkých kachlů. PA LX, 228-267.

[29] ZEMIGALA, M., 1987: Ogrzewanie piecowe w zamku w Boleslawcu nad Prosna XIV-XVII. w. Wroclaw-Warszawa-Kraków.