Dřevo a hlína v procesu vzniku středověkého kachle

Title: Dřevo a hlína v procesu vzniku středověkého kachle
Variant title:
  • Ton und Holz im Entstehungsprozess der mittelalterlichen Kachel
Source document: Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 403-409
Extent
403-409
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] KRAJÍC, R., 1997: Středověká kachlová kamna v Táboře. (Archeologický výzkum v Křižíkově ulici čp. 28.) Tábor. 177-188.

[2] PAŘÍK, V.-HAZLBAUER, Z., 1991: Technologie výroby gotických kachlů s prořezávanou čelní stěnou. AH 16/91, 293-304.

[3] SMETÁNKA, Z., 1968: Technologie výroby českých kachlů od počátku 14. do počátku 16. století. PA LIX, 543-578.

[4] VITANOVSKÝ, M.-HAZLBAUER, Z., 1995: Příspěvek k výrobě pozdněgotických kachlových matric - otázky výtvarné formy a technologie. AH 20/95, 539-550.

[5] VITANOVSKÝ, M., 2000: Nové nálezy historických kachlíc v Kremnici a technológia ich výroby. Kremnické muzeum. Zborník k 110. výročiu vzniku múzea v Kremnici. Kremnica. 158-165.