Josef Dobrovský : hungarista a ugrofinista

Title: Josef Dobrovský : hungarista a ugrofinista
Variant title:
  • [Josef Dobrovský : Hungarologist and Finno-Ugrist]
Contributor
Kovář, Michal (Editor)
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2019
Series
  • MUNI ARTS 100
ISBN
978-80-210-9266-2
978-80-210-9267-9 (online : pdf)
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 6445931
Description
  • Monografie Josef Dobrovský - hungarista a ugrofinista se nezabývá pouze úzce jazykovými otázkami hungaristických a ugrofinistických studií zakladatele vědecké slavistiky a bohemistiky Josefa Dobrovského, nýbrž jeho celkovým vztahem k ugrofinským národům, zvláště k jejich jazyku a historii a kultuře. Autor vychází ze svého širšího kulturně-politického a kulturně-historického přístupu k hungaristice a ugrofinistice. Na rozdíl od jejich výlučně lingvistického pojetí v nich spatřuje obory, jež se zabývají jazykem, kulturou a dějinami ugrofinských národů, ať už v užším středoevropském rámci (hungaristika), anebo v širokém rámci eurasijském (ugrofinistika).
  • The monograph Josef Dobrovský - Hungarologist and Finno-Ugrist deals not only with the strictly philological aspects of the Hungarologic and Finno-Ugric research of the founder of modern Slavic and Bohemistic studies Josef Dobrovsky, but also with his relations to the Finno-Ugric peoples in general, that is to say, to their languages, history and culture. The author's starting point in his approach to Hungarology and Finno-Ugristics is a wider conception, based on the comprehensive culture, politics and history of the peoples in question. In contrast to an exclusively linguistic view, he sees in this branch of science a line of investigation that deals with the languages and with all other essential manifestations of the culture of the Finno-Ugric peoples alike, whether it be in reference to the Central European sphere only (Hungarology) or to the wider Eurasian area (Finno-Ugristics).
Topic
License: Not specified license
Rights holder
Richard Pražák, dědicové
Masarykova univerzita
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Chapter number Title Custom text
Můj otec Richard Pražák, hungarista a ugrofinista | 7–8
Hejkalová, Markéta
PDF
hidden-section Ediční poznámka
Chapter number Title Custom text
Ediční poznámka | 9–10
Kovář, Michal
PDF
Josef Dobrovský: hungarista a ugrofinista
Chapter number Title Custom text
Úvodní poznámka | 13
Pražák, Richard
PDF
Kapitola první | Prameny a literatura ke vztahům české a maďarské osvícenské vědy | 15–28
Pražák, Richard
PDF
Kapitola druhá | Předpoklady a charakteristika česko-maďarských vědeckých vztahů za osvícenství | 29–35
Pražák, Richard
PDF
Kapitola třetí | Styky J. Dobrovského s Maďary | 36–49
Pražák, Richard
PDF
Kapitola čtvrtá | Ugrofinistická studia Josefa Dobrovského | 50–69
Pražák, Richard
PDF
Kapitola pátá | Světový názor Josefa Dobrovského ve světle vývoje a vzájemných souvislostí českého a maďarského národního hnutí na přelomu 18. a 19. století | 70–90
Pražák, Richard
PDF
Závěr | 91–93
Pražák, Richard
PDF
Přílohy
Chapter number Title Custom text
Josef Dobrovský o svém pobytu ve Finsku a specifických rysech ugrofinských jazyků | 97–101
Dobrovský, Josef
PDF
Recenze Josefa Dobrovského na spis Samuela Gyarmathiho Affinitas linguae hungaricae cum linguis fennicae originis grammaticae demonstrata. Göttingen 1798. | 102–108
Dobrovský, Josef
PDF
Chapter number Title Custom text
Seznam pramenů a literatury | 109–122
PDF