Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie)

Title: Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie)
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2019
Extent
655 stran, 5 nečíslovaných listů obrazových příloh
ISBN
978-80-210-9353-9 (váz.)
978-80-210-9354-6 (online : pdf)
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 6458143
Note
  • Publikace vznikla v rámci řešení projektu Grantové agentury ČR "Problematika funerálních areálů a disperzních pohřebišť na sídlištích v raném středověku: komplexní studie hrobů z jižního předhradí Břeclavi - Pohanska" (kód projektu: GA16-05791S). Její vydání bylo podpořeno Ústavem archeologie a muzeologie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity.
Topic
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Chapter number Title Custom text
[Obrazová příloha : plány] PDF
hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
1 | Úvod | 11–13
Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina
PDF
Chapter number Title Custom text
2 | Pohřbívání v sídlištních areálech v období raného středověku | 14–18
Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina
PDF
Chapter number Title Custom text
3 | Problematika pohřbívání na Pohansku u Břeclavi : shrnutí poznatků o doposud prozkoumaných funerálních areálech | 19–45
Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina
PDF
hidden-section Jižní předhradí
Chapter number Title Custom text
4 | Jižní předhradí | 46–53
Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina
PDF
Chapter number Title Custom text
5 | Hroby z Jižního předhradí | 54–108
Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina
PDF
Chapter number Title Custom text
6 | Nálezy hrobového inventáře | 109–158
Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina
PDF
Chapter number Title Custom text
7 | Analýza hrobů pomocí formalizovaných metod | 159–176
Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina
PDF
Chapter number Title Custom text
8 | Analýzy hrobů pomocí přírodovědných metod | 177–187
Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina
PDF
Chapter number Title Custom text
9 | Postavení pohřebních areálů z Jižního předhradí v kontextu sídelní aglomerace Břeclav – Pohansko | 188–197
Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina
PDF
Chapter number Title Custom text
10 | Jižní předhradí hradiska Břeclav – Pohansko v časně středověkém kontextu střední Evropy | 198–201
Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina
PDF
Chapter number Title Custom text
11 | Výsledky antropologické analýzy kosterního materiálu z Jižního předhradí | 202–282
Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina
PDF
hidden-section Závěr
Chapter number Title Custom text
12 | Závěr | 283–290
Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina
PDF
Chapter number Title Custom text
13 | Břeclav – Pohansko, Jižní předhradí, katalog hrobů a nálezů z disperzních pohřebišť | 291–608
Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina
PDF
Chapter number Title Custom text
14 | Mikroskopická analýza patologicky změněných kostí z Pohanska – Jižního předhradí | 609–619
Nováček, Jan
PDF
Chapter number Title Custom text
15 | Prameny a použitá literatura | 620–645
PDF
Chapter number Title Custom text
Seznam použitých zkratek | 646
PDF
hidden-section Summary
Chapter number Title Custom text
Summary | 647–657
PDF