D25-26

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná
Year: 1978-1979
Volume: 27-28
Issue: D25-26
Publication year
1979
Obrazová příloha
Title Document
Obrazová příloha PDF
Stati
Title Document
Cesty, smysl a novátorství sovětské literatury revoluční epochy | [7]–36
Mikulášek, Miroslav
PDF
Hilarova filozofie režie | [37]–61
Závodský, Artur
PDF
O jednom humanistickém dopise a jeho pisateli | [63]–77
Kopecký, Milan
PDF
Povídka renesančního typu ve starší ruské literatuře a ústní slovesnosti | [79]–90
Jelínková-Poláková, Jana
PDF
Sémantique de la typographie dans le roman contemporain | [91]–101
Fryčer, Jaroslav
PDF
Materiály
Title Document
Petr Bezruč píše do Bučovic | [103]–105
Závodský, Artur
PDF
Die gereimte Katharinenlegende im Wiener Codex Nr. 2841 aus der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts | [107]–136
Zatočil, Leopold
PDF
Rozhledy
Title Document
Un montesquieuiste traducteur de Montaigne | [137]–141
Novák, Otakar
PDF
Recenze
Title Document
Černé knihy práva loveckého na hradě Buchlově | [143]–144
Kopecký, Milan
PDF
[Průcha, Jaroslav. Má cesta k divadlu] | 145–147
Závodský, Artur
PDF
[Неупокоева, Ирина Григорьевна. История всемирной литературы : проблемы системного и сравнительного анализа] | 148–150
Pospíšil, Ivo
PDF
[Skrbkobá, Lela. E.F. Burianova voicebandová kompozice Máchova "Máje"] | 150–151
Závodský, Artur
PDF
[Mehring, Franz. Gesammelte Schriften] | 151–154
Härtl, Heinz
PDF
Dicţionar de termeni literari | 154–155
Šrámek, Jiří
PDF
[Melzwig, Brigitte. Deutsche sozialistische Literatur 1918-1945] | 155–157
Härtl, Heinz
PDF
[Štěrbová, Alena. Rozhlas a slovesné umění] | 157–158
Závodský, Artur
PDF
[Goethe. Schriften zur Literatur] | 158–160
Härtl, Heinz
PDF
Zprávy
Title Document
Pozoruhodná výstava | [161]
Závodský, Artur
PDF
Den italské knihy na Filozofické fakultě v Brně | [161]–162
Seidl, Ivan
PDF
Výstava o Heinrichu Mannovi v Brně | 162–163
Munzar, Jiří
PDF
Návštěva z Velké Británie | 163
Pantůčková, Lidmila
PDF