D36-37

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná
Year: 1989-1990
Volume: 38-39
Issue: D36-37
Publication year
1990
ISBN
80-210-0205-0
Stati
Title Document
Čapkovy cestopisy | [7]–16
Kšicová, Danuše
PDF
Úskalí a problémy Selverova překladu Anglických listů Karla Čapka | [17]–26
Kriaková, Hana
PDF
Memoáry a historická beletrie : příspěvek k poetice memoárů | [27]–36
Válek, Vlastimil
PDF
K problematice deníku jako literárního žánru | [37]–45
Bočková, Hana
PDF
Obraz českých zemí ve franckých análech ze 7. do poloviny 9. století | [47]–55
Skutil, Jan
PDF
Syntetická metodologie Apollona Grigorjeva | [57]–66
Pospíšil, Ivo
PDF
K problematice studia vypravěče v povídkách Leonida Andrejeva | [67]–72
Dohnal, Josef
PDF
Román M. Bulgakova Mistr a Markétka a gnose | [73]–78
Mikulášek, Miroslav
PDF
Recepce dramatického díla Miroslava Krleži u nás | [79]–88
Dorovský, Ivan
PDF
Jubilea
Title Document
Vojtěch Martínek jako kritik Novákova díla : z korespondence Arna Nováka | [89]–100
Urbanec, Jiří
PDF
Nad celoživotním dílem Josefa Hrabáka | [101]–104
Kopecký, Milan
PDF
Materiály
Title Document
K.H. Mácha a barok | [105]–114
Mukařovský, Jan
PDF
Recenze
Title Document
[Pospíšil, Ivo. Labyrint kroniky. Pokus o teoretické vymezení žánru] | [115]–117
Válek, Vlastimil
PDF
[Kopecký, Milan. České humanistické drama] | 117–118
Palas, Karel
PDF
[Canis, Jan Jakub. Knížka o studiu práva] | 118–119
Rusínová, Eva
PDF
Slovenský Dekameron, takzvaný väčší | 119–120
Horáková, Michaela
PDF
[Závodský, Artur. Bezručovy pozdní múzy] | 120
Kopecký, Milan
PDF
[Vlašínová, Drahomíra. Eliška Krásnohorská] | 121
Sedláček, Tomáš
PDF
[Lobanov, Michail. Sergej Timofejevič Aksakov] | 122–124
Pospíšil, Ivo
PDF
[Gjurčinov [i.e. Ǵurčinov], Milan. Proniknuvanja : prilog na jugoslovenskoto kniževno zaedništvo] | 124–125
Dorovský, Ivan
PDF
[Todorovski, Gane. So zbor kon zborot] | 125–126
Dorovský, Ivan
PDF
[Konstantinov-Džinot, Jordan Chadži. Izbrani stranici] | 126
Dorovský, Ivan
PDF
Edipo - Il teatro greco e la cultura europea : (atti del convegno internazionale, Urbino 15-19 novembre 1982) | 126–127
Bartoňková, Dagmar
PDF