D30

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná
Year: 1983
Volume: 32
Issue: D30
Publication year
1983
Obrazová příloha
Title Document
Obrazová příloha PDF
Stati
Title Document
Jak vznikal Máj : Dušanu Jeřábkovi k šedesátinám | [7]–27
Grebeníčková, Růžena
PDF
Zapomenutý Bezručův epigon | [29]–34
Krystýnek, Jiří
PDF
Nezval, čtenář Mahena | [35]–45
Suchomel, Milan
PDF
Tvorba a život : k některým společným rysům Nezvalovy, Ritsosovy, Hikmetovy a Nerudovy poezie | [47]–52
Dorovský, Ivan
PDF
Dva básníci a tradice : nad novými sbírkami Jana Skácela a Oldřicha Mikuláška | [53]–62
Kudrnáč, Jiří
PDF
Zamyšlení nad problematikou hereckých memoárů | [63]–74
Válek, Vlastimil
PDF
Rozhledy
Title Document
Současný stav naší komeniologie | [75]–79
Kopecký, Milan
PDF
Materiály
Title Document
Šaldovy listy "Elišce Přemyslovně" | [81]–93
Kuchař, Lumír
PDF
Jubilea
Title Document
Sedmdesát let Josefa Hrabáka | [95]–98
Jeřábek, Dušan
PDF
Nedožitých sedmdesát let Artura Závodského | 98–101
Srna, Zdeněk
PDF
K nedožitým šedesátinám Jaroslava Buriana | 101–104
Mikulášek, Miroslav
PDF
Recenze
Title Document
[The writing of history: literary form and historical understanding ; Fanger, Donald. Gogol and his reader] | [105]–106
Pospíšil, Ivo
PDF
[Kaiser, Gerhard R. Einführung in die vergleichende Literaturwissenschaft : (Forschungsstand - Kritik - Aufgaben)] | 107–109
Kopecký, Milan
PDF
[Janaszek-Ivaničková, Halina. O wspólczesnej komparatystyce literackiej] | 109–110
Kardyni-Pelikánová, Krystyna; Pelikán, Jarmil
PDF
Die alttschechische Reimchronik des sogenannten Dalimil | 110–111
Kopecký, Milan
PDF
[Pynsent, Robert. Czech prose and verse] | 112
Suchomel, Milan
PDF
[Macůrek, Josef. Z minulosti východní Moravy v 18.-19. století : (Daniel Sloboda jako buditel na východní Moravě a průkopník novodobé česko-slovenské i širší mezinárodní vzájemnosti a spolupráce)] | 112–114
Pražák, Richard
PDF
Vzájemná korespondence Viléma Závady a Vojtěcha Martínka | 114–115
Urbanec, Jiří
PDF
[Urban, Zdeněk. Čechi i Bălgari : kulturni vzaimootnošenija] | 116–118
Dorovský, Ivan; Štěpánek, Václav
PDF
[Miladinov, Konstantin. Izbor] | 118–119
Dorovský, Ivan
PDF
[Beljajeva, Julija Dmitrijevna. Litěratura [i.e. literatura] narodov Jugoslavii v Rossii : vosprijatije, izučenije, ocenka : (poslednjaja četverť [i.e. četvert'] XIX, načalo XX v.)] | 119–121
Dorovský, Ivan
PDF
Zprávy
Title Document
Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti při ČSAV v letech 1980 a 1981 | [123]–124
Válek, Vlastimil
PDF
K problematice literatury na Moravě | 124–125
jk
PDF