Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury

Title: Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury
Edition
1. vyd.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2009
Extent
253 s.
Series
  • Etnologické studie; 5
ISBN
9788021049635
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 601902
Description
  • Publikace je dalším z výsledků dílčího úkolu v rámci výzkumného záměru FF MU, který je zaměřen na porovnávání sociálních struktur mrtvé a živé kultury. Autory příspěvků k jednotlivým tématům jsou archeologové i etnologové, kteří se pokusili upozornit na vybrané archaické jevy materiální kultury, jež se uchovaly v tradičním lidovém prostředí (ornamentika a motivy na keramice a zemědělském nářadí, typy mužských kalhot, pokrývky hlavy, oděvní plachty, spínadla, devocionálie apod.) od středověku mnohdy až do nedávné doby.
Note
  • Alena Křížová a kolektiv
  • Publikace vznikla v rámci výzkumného záměru MŠM 0021622427.
Topic
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
fulltext is not accessible
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Autoři
Chapter number Title Custom text
Autoři | 4–5
PDF
hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
Úvod | 6
Křížová, Alena
PDF
Ornament
Chapter number Title Custom text
Ornament v kachlovém reliéfu středověkoho a raně novověkého Brna | 9–27
Loskotová, Irena
PDF
Cechovní symbolika a pracovní motivy na keramice 17.-19. století ze sbírky Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně | 28–50
Kalinová, Alena
PDF
Motiv větévky vinné révy (?) na zemědělském nářadí | 51–57
Měchurová, Zdeňka
PDF
"Starobylý" původ lidového ornamentu (podle Vlasty Havelkové) | 58–69
Křížová, Alena
PDF
"Ako jednotlivé kultúry boly [i.e. boli] na seba nanášané" : pohled na ornament v díle Antonína Václavíka | 70–78
Rejsek, Miloš
PDF
Oděv
Chapter number Title Custom text
Plachty jako relikt středověkého svrchního oděvu | 81–90
Jeřábková, Alena
PDF
Valašské úvodnice ve sbírkách Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm | 91–106
Drápalová, Lenka
PDF
Spodky - málo známá součást mužského oděvu českého středověku | 107–121
Šimša, Martin
PDF
Pokrývky hlavy ze stromové houby troudnatce kopytovitého | 122–130
Michalička, Václav
PDF
Inspirační zdroje českého krajkářství | 131–138
Mertová, Petra
PDF
Šperk
Chapter number Title Custom text
Podoba středověkého šperku (s přihlédnutím ke sbírkám a nálezům na jižní Moravě) | 141–159
Šlancarová, Věra; Křížová, Alena
PDF
Kovové součásti středověkých oděvů získané archeologickými výzkumy v Jihlavě | 160–169
Macháňová, Lenka
PDF
Devocionálie jako předměty religiózní i dekorativní povahy | 170–186
Králíková, Michaela; Králík, Miroslav
PDF
Od středověkých amuletů k "žužu" přívěskům | 187–195
Čermáková, Eva
PDF
Oděvní spínadla jako archaický typ lidového šperku | 196–212
Hričková, Jitka; Křížová, Alena
PDF
Sředověké motivy ve šperku a bižuterii 19. století | 213–231
Křížová, Alena
PDF
hidden-section Zkratky
Chapter number Title Custom text
Zkratky | 232
PDF
hidden-section Prameny
Chapter number Title Custom text
Prameny | 233–234
PDF
hidden-section Literatura
Chapter number Title Custom text
Literatura | 235–244
PDF
hidden-section Rejstřík
Chapter number Title Custom text
Rejstřík | 245–253
PDF
hidden-section Etnologické studie
Chapter number Title Custom text
Etnologické studie | [255]
PDF