Křížová, Alena

Name variants:

Křížová, Alena (preferred)
Content type
Displaying 1 - 21 of 21.

Book

Chapter
Křížová, Alena. Archaické součástky v lidovém oděvu. In: Středověké a novověké zdroje tradiční kultury : sborník příspěvků ze semináře konaného 30. listopadu 2005 v Ústavu evropské etnologie. 2006, pp. 185–200.

Chapter
Křížová, Alena. Dětský šperk jako apotropaion. In: Křížová, Alena. Ikonografické prameny ke studiu tradiční kultury. 2011, pp. 141–163.

Chapter
Jeřábková, Alena; Křížová, Alena; Kříž, Pavel. Ediční poznámka. In: Jeřábek, Richard. Lidová výtvarná kultura : dvacet dva příspěvků k teorii, metodologii, ikonografii a komparatistice. 2011, pp. 8.

Chapter
Jeřábková, Alena; Křížová, Alena; Kříž, Pavel. Editorial note. In: Jeřábek, Richard. Lidová výtvarná kultura : dvacet dva příspěvků k teorii, metodologii, ikonografii a komparatistice. 2011, pp. 239.

Chapter
Magulová, Iva; Křížová, Alena. Iluminace Sbírky brněnského městského práva písaře Václava z Jihlavy jako pramen ke studiu dobového odívání. In: Křížová, Alena. Ikonografické prameny ke studiu tradiční kultury. 2011, pp. 20–31.

Chapter
Křížová, Alena. Lidový a zlidovělý šperk (na příkladu kvašů z roku 1814). In: Křížová, Alena. Ikonografické prameny ke studiu tradiční kultury. 2011, pp. 123–140.

Chapter
Jeřábek, Richard. Obsah. In: Jeřábek, Richard. Lidová výtvarná kultura : dvacet dva příspěvků k teorii, metodologii, ikonografii a komparatistice. 2011, pp. 3–5.

Chapter
Hričková, Jitka; Křížová, Alena. Oděvní spínadla jako archaický typ lidového šperku. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, pp. 196–212.

Chapter
Šlancarová, Věra; Křížová, Alena. Podoba středověkého šperku (s přihlédnutím ke sbírkám a nálezům na jižní Moravě). In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, pp. 141–159.

Chapter
Jeřábková, Alena; Křížová, Alena; Kříž, Pavel. Richard Jeřábek : (14. 5. 1931 Rožnov pod Radhoštěm – 14. 10. 2006 Palermo, Sicílie). In: Jeřábek, Richard. Lidová výtvarná kultura : dvacet dva příspěvků k teorii, metodologii, ikonografii a komparatistice. 2011, pp. 234–236.

Article
Křížová, Alena. Šperk a jeho funkce jako kulturně a časově proměnný fenomén. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2001, vol. 50, iss. F45, pp. 67–75.

Chapter
Křížová, Alena. Sředověké motivy ve šperku a bižuterii 19. století. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, pp. 213–231.

Chapter
Křížová, Alena. "Starobylý" původ lidového ornamentu (podle Vlasty Havelkové). In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, pp. 58–69.

Chapter
Křížová, Alena. Úvod. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, pp. 6.

Chapter
Křížová, Alena. Volkskunst und Gewebe – dílo Antonína Václavíka v dobovém kontextu. In: Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie : kontexty doby a díla. 2010, pp. 37–43.

Chapter
Křížová, Alena. Zástěra jako pracovní oděvní součástka, symbol vzorné hospodyně i znak reprezentace. In: Křížová, Alena. Archaické jevy tradiční kultury na Moravě. 2011, pp. 89–111.