Chování související se zdravím : determinanty, modely a konsekvence

Title: Chování související se zdravím : determinanty, modely a konsekvence
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Year of publication
2016
Extent
221 stran
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 456
ISBN
978-80-210-8458-2
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 6386118
Description
  • Monografie shrnuje hlavní výstupy výzkumu podporovaného agenturou GAČR s názvem Chování zdraví podporující a chování zdraví ohrožující: determinanty, modely, konsekvence. Integruje pět studií rozdělených do jednotlivých kapitol, které řeší problematiku vztahů komponent chování souvisejícího se zdravím s vybranými osobnostními charakteristikami, konstrukty optimismu a pesimismu, nadějí, ontogenezí a neuropsychologickými jevy. Prezentované poznatky a vyvozené závěry přispívají nejen k hlubšímu teoretickému pochopení sledovaných vztahů, ale také k praktické podpoře seberegulačních mechanismů čtenářů vedoucích k péči o jejich vlastní zdraví. Publikace je určena odborné veřejnosti, tematicky oslovuje především odborníky a studenty v oblasti psychologie, zdravotnictví, pedagogiky a dalších sociálních věd, kterým je blízká problematika lidského zdraví.
  • The monograph summarizes the main outputs of the research called Health-promoting and Health-threatening Behaviour: Determinants, Models, and Consequences, supported by the Czech Science Foundation. It integrates five studies divided into individual chapters on the issue of health-related behavior and its relation to personality, constructs of optimism and pessimism, hope, ontogeny and neuropsychological phenomena. The presented conclusions contribute not only to a deeper theoretical understanding of the examined relations, but also to practical support of readers’ self-regulation mechanisms, which, consequently, help them take better care of their own health. The publication is intended for the professional public, thematically addresses primarily professionals and students in psychology, health, education and other social sciences, which deal with issues closely related to human health problems.
Note
  • Monografie vznikla jako výstup výzkumu realizovaného s podporou agentury GAČR, projekt číslo GA13-19808S "Chování zdraví podporující a zdraví ohrožující: determinanty, modely a konsekvence".
Department FF MU
Topic
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
1 | Úvod Dosedlová, Jaroslava PDF
Chapter number Title Custom text
2 | Nadějné vyhlídky: optimismus a jeho vztah k naději | 13–34
Dosedlová, Jaroslava; Jelínek, Martin; Klimusová, Helena
PDF
Chapter number Title Custom text
3 | Zdraví a chování se zdravím související | 35–62
Burešová, Iva; Klimusová, Helena; Havigerová, Jana Marie; Slezáčková, Alena; Pučelíková, Alena
PDF
Chapter number Title Custom text
4 | Model chování souvisejícího se zdravím – analýza latentní faktorové struktury | 63–89
Havigerová, Jana Marie
PDF
Chapter number Title Custom text
5 | Duševní a tělesné zdraví ve vztahu ke zdraví podporujícímu chování a sociální opoře | 90–118
Slezáčková, Alena; Pučelíková, Alena
PDF
Chapter number Title Custom text
6 | Vztah věku, genderu a dispozičního optimismu k chování souvisejícímu se zdravím | 119–136
Burešová, Iva; Jelínek, Martin; Klimusová, Helena
PDF
Chapter number Title Custom text
7 | Neuropsychologické markery chování zdraví podporujícího a neuropsychologické markery chování zdraví ohrožujícího | 137–182
Vašina, Lubomír
PDF
hidden-section Závěr
Chapter number Title Custom text
8 | Závěr | 183–186
Dosedlová, Jaroslava; Burešová, Iva
PDF
hidden-section Literatura
Chapter number Title Custom text
9 | Literatura | 187–215
PDF
Chapter number Title Custom text
10 | Health-related behaviour: determinants, models and consequences : summary | 216–217
Dosedlová, Jaroslava
PDF
hidden-section Věcný rejstřík
Chapter number Title Custom text
11 | Věcný rejstřík | 218–221
PDF