Dosedlová, Jaroslava

Name variants:

Dosedlová, Jaroslava (preferred)
Blížkovská, Jaroslava
Content type
Displaying 1 - 25 of 32.

Article
Blížkovská, Jaroslava. "Sdělená bolest - poloviční bolest?" : sociální sdílení emocí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2001, vol. 49, iss. P5, pp. 49–54.

Article
Dosedlová, Jaroslava; Koutníková, Klára. Azylové bydlení z hlediska příjemců a poskytovatelů sociálních služeb. Annales psychologici. 2014, vol. 1 (15), iss. 1, pp. 16–27.

Book
Dosedlová, Jaroslava; Burešová, Iva; Havigerová, Jana Marie; Jelínek, Martin; Klimusová, Helena; Pučelíková, Alena; Slezáčková, Alena; Vašina, Lubomír. Chování související se zdravím : determinanty, modely a konsekvence. 2016

Article
Dosedlová, Jaroslava; Klimusová, Helena; Maxová, Veronika. Dispoziční optimismus a defenzivní pesimismus ve vztahu k situační úzkosti a dispoziční úzkostnosti. Klinická psychologie a osobnost. 2012, vol. 1, iss. 1, pp. 65–72.

Chapter
Dosedlová, Jaroslava. Health-related behaviour: determinants, models and consequences : summary. In: Dosedlová, Jaroslava. , Burešová, Iva. , Havigerová, Jana Marie. , Jelínek, Martin. , Klimusová, Helena. , Pučelíková, Alena. , Slezáčková, Alena. , Vašina, Lubomír. Chování související se zdravím : determinanty, modely a konsekvence. 2016, pp. 216–217.

Article
Slováčková, Zuzana; Klimusová, Helena; Dosedlová, Jaroslava. Hodnotová orientace seniorů studujících Univerzitu třetího věku. Klinická psychologie a osobnost. 2013, vol. 2, iss. 2, pp. 19–24.

Chapter
Dosedlová, Jaroslava. Konstrukty optimismu a pesimismu v empirických studiích. In: Dosedlová, Jaroslava. Optimismus a jeho role v kontextu zdraví. 2018, pp. 50–72.

Article
Dosedlová, Jaroslava; Kučerová, Stanislava. Lidské tělo v dějinách evropského myšlení a současné psychologii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2006, vol. 54, iss. P10, pp. 31–39.

Chapter
Dosedlová, Jaroslava. Literatura. In: Dosedlová, Jaroslava. Optimismus a jeho role v kontextu zdraví. 2018, pp. 147–162.

Article
Moravec, Pavel; Dosedlová, Jaroslava. Mužská společenství v ČR a jejich vliv na osobní pohodu. Annales psychologici. 2014, vol. 1 (15), iss. 1, pp. 35–44.

Chapter
Dosedlová, Jaroslava. Na cestě mezi optimismem a zdravím. In: Dosedlová, Jaroslava. Optimismus a jeho role v kontextu zdraví. 2018, pp. 73–123.

Chapter
Dosedlová, Jaroslava; Jelínek, Martin; Klimusová, Helena. Nadějné vyhlídky: optimismus a jeho vztah k naději. In: Dosedlová, Jaroslava. , Burešová, Iva. , Havigerová, Jana Marie. , Jelínek, Martin. , Klimusová, Helena. , Pučelíková, Alena. , Slezáčková, Alena. , Vašina, Lubomír. Chování související se zdravím : determinanty, modely a konsekvence. 2016, pp. 13–34.

Article
Blížkovská, Jaroslava. Objektivní a subjektivní faktory štěstí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2003, vol. 51, iss. P7, pp. 55–61.

Chapter
Dosedlová, Jaroslava. Obsah. In: Dosedlová, Jaroslava. Optimismus a jeho role v kontextu zdraví. 2018, pp. 7–8.

Chapter
Dosedlová, Jaroslava. Obsah. In: Dosedlová, Jaroslava. , Burešová, Iva. , Havigerová, Jana Marie. , Jelínek, Martin. , Klimusová, Helena. , Pučelíková, Alena. , Slezáčková, Alena. , Vašina, Lubomír. Chování související se zdravím : determinanty, modely a konsekvence. 2016, pp. 5–7.

Book
Dosedlová, Jaroslava. Optimismus a jeho role v kontextu zdraví. 2018

Chapter
Dosedlová, Jaroslava. Optimism and its role in the context of health : summary. In: Dosedlová, Jaroslava. Optimismus a jeho role v kontextu zdraví. 2018, pp. 140–146.

Article
Dosedlová, Jaroslava. Optimismus a pesimismus jako filozofické kategorie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2005, vol. 53, iss. P9, pp. 31–38.

Chapter
Dosedlová, Jaroslava. Optimismus a pesimismus v kulturním kontextu. In: Dosedlová, Jaroslava. Optimismus a jeho role v kontextu zdraví. 2018, pp. 124–133.

Chapter
Dosedlová, Jaroslava. Optimismus a pesimismus z historického hlediska. In: Dosedlová, Jaroslava. Optimismus a jeho role v kontextu zdraví. 2018, pp. 11–19.

Article
Dosedlová, Jaroslava. Optimismus a zdraví. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2010, vol. 58, iss. P14, pp. 123–130.

Article
Blížkovská, Jaroslava. Paralely a kontrasty v pohledech na základní kategorie lidské existence : imaginární trialog J.P. Sartra, C.G. Junga a V.E. Frankla. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2002, vol. 50, iss. P6, pp. 103–112.

Chapter
Dosedlová, Jaroslava. Shrnutí a závěr. In: Dosedlová, Jaroslava. Optimismus a jeho role v kontextu zdraví. 2018, pp. 134–139.

Chapter
Dosedlová, Jaroslava. Současné psychologické teorie optimismu. In: Dosedlová, Jaroslava. Optimismus a jeho role v kontextu zdraví. 2018, pp. 20–49.

Article
Blížkovská, Jaroslava. Taneční terapie primitivní expresí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2000, vol. 48, iss. P4, pp. 99–111.