Mistr Jan Hus, učitel a kolega : promoční promluvy M. Jana Husa

Title: Mistr Jan Hus, učitel a kolega : promoční promluvy M. Jana Husa
Variant title:
  • Master Jan Hus, teacher and colleague : recommendation speeches of M. Jan Hus
Contributor
Filippovová, Marie (Illustrator)
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2021
Extent
202 stran
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 508
ISBN
978-80-210-9796-4
978-80-210-9797-1 (online ; pdf)
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 6481916
Description
  • Obsahem knihy jsou komentované české překlady 14 rekomendací (promočních řečí) M. Jana Husa, pronesených v letech 1398/9 -1410 na artistické fakultě pražské univerzity. Doprovodné studie jsou věnovány rukopisnému dochování těchto textů, jejich argumentační výbavě a dále výuce na pražské artistické fakultě v daném období, zejména v oblasti filozofie a gramatiky.
  • The book contains annotated Czech translations of 14 recommendation speeches (graduation speeches) of M. Jan Hus delivered at the Faculty of Arts of the University of Prague between 1398/9 and 1410. The translations are preceded by four studies on the manuscript transmission of the speeches, their argumentative structure, the curriculum at the Faculty of Arts in Prague in the given period with a special focus on philosophy and grammar.
Note
  • Tato publikace vznikla v rámci výzkumného projektu "Jan Hus a husitská literatura pro 21. století", podpořeného Grantovou agenturou České republiky (GA ČR 17-15433S).
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Nad promočními promluvami M. Jana Husa
Chapter number Title Custom text
Předmluva | 9–16
Nechutová, Jana
PDF
Husovy rekomendace. Cesta k nalézání jejich textů | 17–32
Krmíčková, Helena
PDF
Struktura a motivy Husových rekomendací | 33–38
Švanda, Libor
PDF
Autority v promočních projevech Jana Husa a výuka na pražské artistické fakultě | 39–53
Mutlová, Petra
PDF
Aristotelská přírodní filozofie na středověké univerzitě | 54–68
Mazalová, Lucie
PDF
Prameny a literatura k úvodním studiím | 69–74
Nechutová, Jana
PDF
M. Jan Hus: promoční promluvy
Chapter number Title Custom text
Překladatelská poznámka | 77–79
Nechutová, Jana
PDF
1 | Studuit agere | 83–90
Hus, Jan
PDF
2 | Discens factus est sciens | 93–99
Hus, Jan
PDF
3 | Fulget virtute modestus | 103–108
Hus, Jan
PDF
4 | Veniat cuculus | 110–119
Hus, Jan
PDF
5 | Proice omnia ista | 122–127
Hus, Jan
PDF
6 | Quere bonos mores | 129–134
Hus, Jan
PDF
7 | Filius esto bonus | 137–141
Hus, Jan
PDF
8 | Recte vivas | 145–147
Nechutová, Jana
PDF
9 | Quere quid sit virtus | 149–155
Hus, Jan
PDF
10 | Instrue preceptis animum | 157–162
Hus, Jan
PDF
11 | Forcia adversis | 165–172
Hus, Jan
PDF
12 | Si vultis nichil timere | 174–179
Hus, Jan
PDF
13 | Principatus virum ostendit | 182–185
Hus, Jan
PDF
14 | Da adverbia | 189–192
Hus, Jan
PDF
Chapter number Title Custom text
Rejstřík zdrojů citovaných v promočních promluvách | 193–195
Lukšová, Zuzana
PDF
Chapter number Title Custom text
Prameny a literatura k promočním promluvám | 196–200
Nechutová, Jana; Krmíčková, Helena; Malá, Jana; Mazalová, Lucie; Mutlová, Petra; Švanda, Libor
PDF
Chapter number Title Custom text
Master Jan Hus, teacher and colleague : recommendation speeches of M. Jan Hus : summary | 201–202
Nechutová, Jana
PDF