Doplňkové číslo

Title: Pro-Fil
Year: 2014
Volume: 15
Issue: Doplňkové číslo
Publication year
2014
ISSN
1212-9097
Department FF MU
Topic
Úvod
Title Document
Editorial | [1]
Brázda, Radim
PDF
Statě
Title Document
Zdánlivá jednosměrka: Knobův efekt a teorie mysli | [2]–14
Bystroňová, Monika
PDF
Intuitivní zahradník: epistemický status morálních intuic | [15]–35
Horský, Jan
PDF
Experimentální filosofie o otázce kompatibility svobodné vůle s determinismem | [36]–49
Šimáčková, Kateřina
PDF
Skutočná podstata ja | [50]–64
Košová, Michaela
PDF
Epizodicita v osobní identitě a empirickém výzkumu | [65]–81
Krchňák, Daniel
PDF
Som pred zrkadlom lepší? | [82]–88
Žihlavníková, Romana; Mentel, Andrej; Tuf, Ivan H.
PDF
Sedm důvodů pro nemožnost vytvoření univerzální definice života | [89]–108
Vodička, Vladimír
PDF
Novodobá eugenika: záchrana nebo zkáza lidstva? | [109]–119
Podroužková, Jana
PDF
Whiteheadovo pojetí kosmu jako organické jednoty | [120]–133
Chalupská, Martina
PDF