Na rozhraní světů : fantastická literatura v mezioborovém zkoumání

Title: Na rozhraní světů : fantastická literatura v mezioborovém zkoumání
Variant title:
  • At the edge of the worlds : fantastic literature in interdisciplinary exploration
Contributor
Dědinová, Tereza (Editor)
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Year of publication
2016
Extent
376 stran
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 454
ISBN
978-80-210-8441-4
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 6384207
Description
  • Kolektivní odborná monografie obsahuje kapitoly jednadvaceti autorů k reflexi fantastického vyjádření v literární a divadelní tvorbě. Pět tematických oddílů (O utopičnosti v literatuře, Sdílení příběhu, světa a jazyka, Ke kořenům nejen české fantastiky, Kreativita a fantastičnost – příběhy nejen pro děti, Středoevropská postmoderna) představuje možnosti zkoumání fenoménu fantastična z hlediska literární teorie a historie, divadelní a kognitivní vědy, filozofie a komparatistiky. Široké pojetí fantastična uplatněné v knize umožnilo zaměřit se na žánrové i nežánrové podoby fantastiky, a přispět tak k překlenutí do značné míry umělé hranice mezi nimi.
  • Collective monograph includes contributions by twenty authors reflecting on an expression of fantastic in literature and drama. Five thematic sections (On the Utopian Quality in Literature, Sharing the Story, World and Language, To the Roots of Not Only the Czech Fantastic, Creativity and Fantastic Quality – Stories Not Only for Children, Central-European Postmodernism) introduces the possibility of exploring the phenomenon of fantastic in terms of literary theory and history, theatre studies and cognitive science, philosophy and comparative literature. An inclusive definition of fantastic literature applied in the book allows focusing on both genre and non-genre forms of fantastic literature, and thus contributes to bridging the largely artificial boundaries between them.
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Poděkování
Chapter number Title Custom text
Poděkování | [8]
PDF
Chapter number Title Custom text
Úvodní slovo aneb Jak (ne)definovat fantastiku | 9–24
Dědinová, Tereza
PDF
hidden-section Jak číst tuto knihu
Chapter number Title Custom text
Jak číst tuto knihu | 25–32
PDF
1. O utopičnosti v literatuře
Chapter number Title Custom text
Prolog | 35–38
Jarina, Jakub
PDF
Fantastická literatura jako model společnosti | 39–60
Ulbrechtová, Helena
PDF
Převychovat člověka: role lidské přirozenosti v negativních utopiích | 61–74
Jarina, Jakub
PDF
More, Abbott a kouzlo analogie | 75–92
Pomahač, Ondřej
PDF
2. Sdílení příběhu, světa a jazkyka
Chapter number Title Custom text
Prolog | 95–96
Dědinová, Tereza
PDF
Jáství jako narativní konfabulace naší představivosti | 97–106
Dolák, Antonín
PDF
Sdílené světy ve středověku a dnes | 107–120
Málková, Helena
PDF
Jsou scifistky feministky? | 121–132
Czaplińska, Joanna
PDF
Fiktivní jazyky ve fantastice | 133–146
Jelínek, Jiří
PDF
3. Ke kořenům nejen české fantastiky
Chapter number Title Custom text
Prolog | 149–150
Dědinová, Tereza
PDF
K iracionalite v tvorbe Edgara Allana Poea | 151–164
Souček, Jakub
PDF
Fantaskní motivy v české próze druhé poloviny 19. století | 165–180
Fránek, Michal
PDF
Fantastický svět divadelních her Karla Čapka | 181–194
Cindlerová, Jana
PDF
Z historie české sci-fi: "otec" zakladatel Jan Weiss | 195–213
Jakubíček, Daniel
PDF
4. Kreativita a fantastičnost – příběhy nejen pro děti
Chapter number Title Custom text
Prolog | 217–220
Nováková, Luisa
PDF
Kreativní fantazie Gianni Rodariho | 221–232
Naldoniová, Lenka
PDF
Spletité výpravy za úsměvem : (k poetice humorných fantasy Johna Morressyho) | 233–238
Nováková, Luisa
PDF
Obraz města v pohádkové trilogii Pavla Šruta ve srovnání s dalšími autorskými pohádkami | 239–255
Salhiová, Martina
PDF
Poetický příběh o samotě: ke knize Tomáše Pěkného Havrane z kamene | 257–262
Nováková, Ester
PDF
5. Středoevropská postmoderna
Chapter number Title Custom text
Prolog | 265–267
Fišer, Zbyněk
PDF
Fantastično a postmoderna: role fantastična v díle Jiřího Kratochvila | 269–274
Fišer, Zbyněk
PDF
Aspekty fantastična v příbězích Michala Ajvaze | 275–286
Ježek, Zdeněk
PDF
Pronásledování, paranoia a nadpřirozeno jako významné rysy prozaické tvorby Miloše Urbana | 287–299
Antoš, Matěj
PDF
Fantastické momenty v české metafyzické detektivce | 301–311
Wronová, Michaela
PDF
Postmoderní smrt bohyně - Anna In v hrobech světa Olgy Tokarczukové | 313–321
Gnot, Anna
PDF
hidden-section Úvaha na závěr
Chapter number Title Custom text
Úvaha na závěr | 323–330
Dědinová, Tereza
PDF
hidden-section Prameny
Chapter number Title Custom text
Prameny | 331–338
PDF
hidden-section Literatura
Chapter number Title Custom text
Literatura | 339–364
PDF
hidden-section Autorský kolektiv
Chapter number Title Custom text
Autorský kolektiv | 365–369
PDF
Chapter number Title Custom text
At the edge of the worlds: fantastic literature in interdisciplinary exploration : summary | 371–372
Dědinová, Tereza
PDF
hidden-section Výběrový rejstřík
Chapter number Title Custom text
Výběrový rejstřík | 373–376
PDF