A31

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná
Year: 1983
Volume: 32
Issue: A31
Publication year
1983
ISSN
0068-2705