Q8

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická
Year: 2005
Volume: 54
Issue: Q8
Publication year
2005
ISSN
1214-0406
ISBN
80-210-3785-7
hidden section Úvodem
Title Document
Úvodem | [5]–6
Gajdoš, Július
PDF
Studie
Title Document
Opereta versus muzikál | [9]–22
Bártová, Monika
PDF
"...jako by veškerá řeč kapitulovala před pohybem..." : kritické přístupy ke hře Briana Friela Dancing at Lughnasa / Tanec na konci léta | [23]–32
Brandejská, Zdeňka
PDF
Dramatik Jean Tardieu : trochu jiná podoba absurdního divadla v souboru her Komorní divadlo | [33]–44
Ceballosová, Sylva
PDF
Scéničnost a tělesnost v možných souvislostech | [45]–56
Gajdoš, Július
PDF
Robotické performance : Proces | [57]–75
Horáková, Jana
PDF
Dramatik Michel Vinaver jako divadelní teoretik | [77]–86
Christov, Petr
PDF
Zapomenutá dada-revue Dona Kichotka | [87]–117
Jochmanová, Andrea
PDF
Zrození Ďagilevových Les Ballets Russes | [119]–133
Klein, Pavel
PDF
Fuxův Hamlet IV. ve Večerním Brně | [135]–160
Kovářová, Klára
PDF
(Post-)kolonialismus a kanadské drama | [161]–172
Pšenička, Martin
PDF
John Osborne jako předchůdce in-yer-face theatre | [173]–181
Špalová, Marie
PDF
Prostor pro hosta
Title Document
Women and the Western Canadian theatre 1918-1960 | [185]–195
Day, Moira
PDF
Z prací studentů
Title Document
Hra o slově / hra o slovo : Doggův Hamlet, Krhútův Makbeth | [199]–205
Cindlerová, Jana
PDF
Vznik režijního rukopisu, čili, Vladimír Morávek v Divadle Husa na provázku (1989-1995) | [207]–221
Hložková, Hana
PDF
Groteska v sexshope : komparatívna esej | [223]–228
Poljaková, Kristína
PDF
Ve šlépějích Josefa Šafaříka | [229]–240
Taussiková, Jitka
PDF
Miscelanea
Title Document
Divadlo je vesmír : konference ke 100. výročí narození Jiřího Frejky | [243]–244
Jochmanová, Andrea
PDF
František Zavřel, tvůrce raného divadelního expresionismu | 245–247
Jochmanová, Andrea
PDF
Stoletá Veselá vdova | 247–249
Bártová, Monika
PDF
Tajuplný svět Isabelly Doré | 250–251
Klein, Pavel
PDF
hidden section Autoři
Title Document
Autoři | [252]–256
PDF