B43

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická
Year: 1996
Volume: 45
Issue: B43
Publication year
1996
ISSN
0231-7664
ISBN
80-210-1442-3
Department FF MU
Topic
Články
Title Document
Jubilejní "cogitatio"? : (k 400. výročí narození René Descarta) | [5]–13
Dokulil, Miloš
PDF
K problému hodnot v nynější ekologické krizi | [15]–24
Šmajs, Josef
PDF
Prostor jako vztah geometrie a fyziky | [25]–33
Krob, Josef
PDF
Stephen Toulmin - objektivnost a relativita vědeckého poznání | [35]–44
Holzbachová, Ivana
PDF
O občanské společnosti a přirozených druzích | [45]–50
Hollan, David
PDF
K dějinám české filozofie
Title Document
Za profesorem Jaroslavem Kudrnou | [51]–53
PDF
Le "sens" de l'historie Tchèque : de Ernst Denis au délà la Charte 77 jusqu' aux débats actuels | [55]–75
Horák, Petr
PDF
Inocenc Arnošt Bláha jako etik | [77]–86
Sedlák, Jiří
PDF
Pavel Tichý - nástin života a díla | [87]–93
Raclavský, Jiří
PDF
K tradicionalismu na přelomu 19. a 20. století | [95]–98
Zouhar, Jan
PDF
Recenze a referáty
Title Document
[Paetzold, Heinz. Ernst Cassirer: von Marburg nach New York: eine philosophische Biographie] | [101]–102
Holzbachová, Ivana
PDF
[Paetzold, Heinz. Die Realität der symbolischen Formen: die Kulturphilosophie Emst Cassirers im Kontext] | 102–103
Holzbachová, Ivana
PDF
[The cyborg handbook. Ed. by Chris Hables Gray with the assistance of Heidi J. Figueroa-Sarriera and Steven Mentor] | 103–104
Dokulil, Miloš
PDF
[Gordon, Scott. The history and philosophy of social science] | 104–105
Dokulil, Miloš
PDF
[Krejčí, Jaroslav; Krejčová, Anna. Civilizace Asie a Blízkého východu: náboženství a politika v souhře a střetání. Přeložil J. Kašpar] | 105–106
Dokulil, Miloš
PDF
[Pospíšil, Ivo. Fenomén šílenství v ruské literatuře 19. a 20. století] | 106–107
Zouhar, Jan
PDF
[Česká filozofie ve 20. století] | 107–108
Kuna, Ivan
PDF