1

Title: Archaeologia historica
Year: 2019
Volume: 44
Issue: 1
Publication year
2019
ISSN
0231-5823 (print)
2336-4386 (online)
Topic
Title Document
Současné otázky evropské kastelologie a jejich reflexe v českém prostředí | 7–27
Novák, David
PDF
Title Document
Hrad Zítkov u Chocně ve světle archeologických nálezů | 29–63
Vích, David
PDF
Title Document
Hrad Vrtba a jeho hospodářské zázemí | 65–87
Hobl, Luboš; Kodera, Pavel
PDF
Title Document
Nedostavěný hrad na Hradisku (okres Blansko) ve světle výzkumu starých cest v okolí Svitávky | 89–111
Bolina, Pavel
PDF
Title Document
Valové opevnenie v pohorí Burda na Slovensku | 113–123
Pažinová, Noémi
PDF
Title Document
Dvory, dvorce nebo sídla – k otázce sociálního vymezení elit ve středověku | 125–149
Novák, David
PDF
Title Document
Historicko-archeologický výzkum doby třicetileté války (1618–1648) : současný stav studia a perspektivy | 151–183
Preusz, Michal
PDF
Title Document
Polní opevnění u Jaroměře za války o bavorské dědictví (1778–1779) : obrana strategického prostoru na soutoku Labe, Metuje a Úpy před stavbou pevnosti Ples/Josefov | 185–203
Drnovský, Pavel; Hejhal, Petr; Rytíř, Ladislav
PDF
Title Document
Raně středověké pohřebiště v Chrudimi, Dašické ulici | 205–223
Frolík, Jan; Musil, Jan; Stránská, Petra
PDF
Title Document
Výzkum novověké hrobky v kostele sv. Jakuba Většího v Nečtinech | 225–243
Orna, Jiří; Šneberger, Jiří; Omelka, Martin; Řebounová, Otakara; Pilná, Veronika
PDF
Title Document
Klášter řádu Nejsvětější Trojice na vykupování otroků v Zašové | 245–267
Španihel, Samuel; Matyáš, Jan; Štětina, Jan; Valoušková, Kamila; Havlíček, Zdeněk; Langová, Lucie; Novotná, Ivana
PDF
Title Document
Nedestruktivní průzkum polních systémů a struktury zástavby zaniklé středověké vesnice Vojšice (okres Hodonín) | 269–287
Dresler, Petr; Milo, Peter; Tencer, Tomáš; Vágner, Michal; Dejmal, Miroslav
PDF
Title Document
Archeologické projevy středověké a raně novověké zástavby první předměstské čtvrti v Brně | 289–311
Zůbek, Antonín
PDF
Title Document
Středověké a novověké hrnčířské pece v Čechách – kritické zhodnocení výpovědních možností studia | 313–355
Čapek, Ladislav; Preusz, Michal
PDF
Title Document
Raně středověká keramika z Hradiště Kněží Hora u Katovic (okres Strakonice) | 357–381
Čapek, Ladislav; Menšík, Petr
PDF
Title Document
Keramický soubor z trati Ohrada u hradu Lichnice | 383–419
Těsnohlídková, Kateřina; Slavíček, Karel; Všianský, Dalibor
PDF
Title Document
Doklady o rybničnom hospodárstve na červenokamenskom panstve | 421–441
Neumann, Martin
PDF
Title Document
Pozůstatky montánní činnosti spojené s prospekcí ložiska zlata v místech zaniklého středověkého městečka | 443–457
Nový, Petr
PDF
Title Document
Nová rekonstrukce pohřebního oděvu Rudolfa I. (IV.) Habsburského, zvaného Kaše | 459–475
Bravermanová, Milena; Březinová, Helena; Voda, Petr
PDF
Kronika – Die Chronik
Title Document
K sedemdesiatym narodeninám Michala Slivku | 477–484
Kopták, Tomáš
PDF
Zprávy – Mitteilungen
Title Document
50. mezinárodní konference archeologie středověku | 486–490
Tomášek, Martin
PDF
hidden section Zkratky
Title Document
Zkratky | 491–495
PDF
Title Document
Dosavadní celostátní a mezinárodní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace | 501–502
PDF