1

Title: Sacra
Year: 2016
Volume: 14
Issue: 1
Publication year
2016
ISSN
1214-5351 (print)
2336-4483 (online)
hidden section Pokyny pro autory
Title Document
Pokyny pro autory PDF
hidden section Úvodník
Title Document
Úvodník | 5
Vrzal, Miroslav
PDF
Studie – Articles
Title Document
Islámský stát a popravy stětím: diskurzivní analýza vybraných částí časopisu Dabiq | 7–27
Řezníček, Dan
PDF
Henoch - prorok řádu: interpretace Knihy strážců z 1. knihy Henochovy | 28–40
Senft, Lukáš
PDF
Rozhledy a polemiky – Commentaries and Discussions
Title Document
Bůh jako zdroj stvoření v japonských protikřesťanských textech 17. století: srovnání kritiky v Ha Daiusu Fabiana Fukana a anonymním sešitu Kirišitan monogatari | 41–52
Dvořáčková, Terezie
PDF
Eseje – Essays
Title Document
Já a Science slam aneb "imaginativní vědecká reinkarnace výzkumné teze s výsledkem přístupné alternativy pro nepoučené | 53–60
Bruzlová, Martina
PDF
Zprávy a recenze
Title Document
Správa z konferencie "Náboženství a spiritualita z pohledu současné religionistiky, 6.-7.10.2016, Olomouc | 61–64
Puchovský, Michal
PDF
Recenze – Book reviews
Title Document
Van der Veer, Peter (2014). The Modern Spirit of Asia: The Spiritual and the Secular in China and India | 65–68
Rodriguez, Luis Carlos
PDF
Alsford, Niki (Ed.) (2015). Chronicling Formosa: setting the foundations for the Presbyterian Mission, 1865-1876 | 69–71
Masláková, Magdaléna
PDF
Latour, Bruno (2016). Stopovat a skládat světy s Bruno Latourem: Výbor z textů 1998-2013 | 72–79
Vrzal, Miroslav
PDF
Výběr z nově vydaných titulů | 80–83
Čejková, Olga
PDF