2

Title: Sacra
Year: 2006
Volume: 4
Issue: 2
Publication year
2006
ISSN
1214-5351 (print)
2336-4483 (online)
hidden section Úvodník
Title Document
Úvodník | 4
Chalupa, Aleš
PDF
Studie
Title Document
Četl Caesar Dumézila? : "ideologie tripartie" a její přínos pro studium římského náboženství II. | 5–17
Chalupa, Aleš
PDF
Buddhistickou mniškou včera a dnes | 18–33
Karulová, Nikola
PDF
Pasolini and the Bible : a film analysis of La Ricotta and II Vangelo Secondo Matteo | 34–50
Steinbeiß, Simon
PDF
Rozhledy a polemika
Title Document
Sri Krishna Chaitanya mission in western context : a brief description of a religious group within the body of classical and contemporary sociological typologies | 51–58
Krátký, Jan
PDF
Konverzia : jej vědecká konceptualizácia a konštrukcia | 58–66
Cigán, Jakub
PDF
Zprávy a recenze
Title Document
Návštěva profesora Luthera H. Martina v Brně a kurz "Cognitive Science of Religion" | 67–69
Chalupa, Aleš
PDF
Rozhovor s profesorem Lutherem H. Martinem | 69–79
Chalupa, Aleš; Řepová, Kateřina; Kundt, Radek; Martin, Luther H.
PDF
Letní škola religionistických studií v Szegedu | 79–82
Zlámalová, Jana
PDF
Konference "Náboženství a politika", Pardubice (3.-4. října 2006) | 82–84
Kousalová, Andrea; Hlavinková, Lucie
PDF
Konference "Religious Change" (CERES 2006), Bratislava (23.-25. října 2006) | 84–85
Fujda, Milan
PDF
[Mithen, Steven J. Konec doby ledové: dějiny lidstva od r. 20 000 do r. 5000 př. Kr.] | 85–90
Havelka, Rudolf
PDF
[Smith, Jonathan Z. Relating religion: essays in the study of religion] | 90–92
Blaško, Jan
PDF