Blažek, Václav

Name variants:

Blažek, Václav (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 162.

Article
Blažek, Václav. Aaron Dolgopolsky osmdesátiletý. Linguistica Brunensia. 2010, vol. 58, iss. 1-2, pp. 328–335.

Chapter
Blažek, Václav. Acknowledgement. In: Blažek, Václav. Numerals : comparative-etymological analyses of numeral systems and their implications : (Saharan, Nubian, Egyptian, Berber, Kartvelian, Uralic, Altaic and Indo-European languages). 1999, pp. 0–ii.

Article
Blažek, Václav. [Adams, Douglas Q. A dictionary of Tocharian B]. Linguistica Brunensia. 2014, vol. 62, iss. 1, pp. 125–138.

Chapter
Blažek, Václav. Altaic numerals. In: Blažek, Václav. Numerals : comparative-etymological analyses of numeral systems and their implications : (Saharan, Nubian, Egyptian, Berber, Kartvelian, Uralic, Altaic and Indo-European languages). 1999, pp. 102–140.

Article
Dufková, Kristýna; Blažek, Václav. Andrzej Zaborski (*7.10.1942 – †1.10.2014). Linguistica Brunensia. 2015, vol. 63, iss. 2, pp. 137–156.

Article
Schwarz, Michal; Blažek, Václav. Anna Vladimirovna Dybo (*4. 6. 1959). Linguistica Brunensia. 2014, vol. 62, iss. 1, pp. 102–110.

Chapter
Blažek, Václav. Appendices. In: Blažek, Václav. Old Germanic languages : historical and grammatical survey. 2023, pp. 123–191.

Article
Blažek, Václav. Artemis and her family. Graeco-Latina Brunensia. 2016, vol. 21, iss. 2, pp. 39–50.

Article
Blažek, Václav. Astronomická terminologie v indoevropských jazycích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2005, vol. 54, iss. A53, pp. 31–49.

Article
Blažek, Václav. Atalanta and institution of fosterage in context of mythological traditions. Graeco-Latina Brunensia. 2012, vol. 17, iss. 1, pp. 3–32.

Article
Blažek, Václav. August Schleicher (19.2.1821-6.12.1868). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2008, vol. 57, iss. A56, pp. 221–225.

Article
Blažek, Václav. Balkano-románské jazyky : lexikostatistický test. Linguistica Brunensia. 2012, vol. 60, iss. 1-2, pp. 61–83.

Article
Hofírková, Lucie; Blažek, Václav. Baltské výpůjčky v sámštině. Linguistica Brunensia. 2011, vol. 59, iss. 1-2, pp. 61–71.

Article
Blažek, Václav. [Bańkowski, Andrzej. Etymologiczny słovnik języka polskiego]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2002, vol. 51, iss. A50, pp. 158–165.

Chapter
Blažek, Václav. Berber numerals. In: Blažek, Václav. Numerals : comparative-etymological analyses of numeral systems and their implications : (Saharan, Nubian, Egyptian, Berber, Kartvelian, Uralic, Altaic and Indo-European languages). 1999, pp. 57–79.

Article
Blažek, Václav; Čeladín, Jindřich. Bibliografie české baltistiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2005, vol. 54, iss. A53, pp. 203–213.

Article
Blažek, Václav. [Bláha, Ondřej et al. Kenaanské glosy ve středověkých hebrejských rukopisech s vazbou na České země]. Linguistica Brunensia. 2018, vol. 66, iss. 1, pp. 101–102.

Article
Blažek, Václav. [Blažiené, Grasilda. Die baltischen Ortsnamen im Samland]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, vol. 52, iss. A51, pp. 266–269.

Article
Blažek, Václav. Celtiberian. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická. 2007, vol. 56, iss. N12, pp. 5–25.

Chapter
Blažek, Václav. Conclusion. In: Blažek, Václav. Old Germanic languages : historical and grammatical survey. 2023, pp. 100.

Chapter
Blažek, Václav. Contents. In: Blažek, Václav. Numerals : comparative-etymological analyses of numeral systems and their implications : (Saharan, Nubian, Egyptian, Berber, Kartvelian, Uralic, Altaic and Indo-European languages). 1999, pp. 0–vii.

Chapter
Blažek, Václav. Contents. In: Blažek, Václav. Old Germanic languages : historical and grammatical survey. 2023, pp. 5.

Article
Blažek, Václav. Edgar Charles Polomé (31.7.1920-11.3.2000). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2001, vol. 50, iss. A49, pp. 216–222.

Chapter
Blažek, Václav. Egyptian numerals. In: Blažek, Václav. Numerals : comparative-etymological analyses of numeral systems and their implications : (Saharan, Nubian, Egyptian, Berber, Kartvelian, Uralic, Altaic and Indo-European languages). 1999, pp. 28–56.

Article
Blažek, Václav. Emotions in Nostratic lexicon. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1992, vol. 41, iss. A40, pp. 135–146.