Cepko, Jaroslav

Name variants:

Cepko, Jaroslav (preferred)
Content type
Displaying 1 - 3 of 3.

Article
Cepko, Jaroslav; Kalaš, Andrej; Suvák, Vladislav. Ako sa stala Hipparchia z Maróneie slávnou filozofkou (historicko-filozofická interpretácia fragmentu SSR V I 1). Studia philosophica. 2021, vol. 68, iss. 1, pp. 7–27.

Article
Cepko, Jaroslav. Duša poetická a duša filozofická : k Platónovmu dialógu Faidón. Pro-Fil. 2013, vol. 14, iss. 2, pp. 19–24.

Article
Cepko, Jaroslav. VIII. Platónske sympózium – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ. Pro-Fil. 2011, vol. 12, iss. 2, pp. .