Hodovský, Ivan

Name variants:

Hodovský, Ivan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 12 of 12.

Article
Hodovský, Ivan. Arthur Schopenhauer a náboženství. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1991, vol. 40, iss. B38, pp. 65–72.

Article
Hodovský, Ivan. Bedřich Engels a problém náboženství. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1982, vol. 31, iss. B29, pp. 80–83.

Article
Hodovský, Ivan. Hodnota jako filosofický a psychologický problém. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1966, vol. 15, iss. B13, pp. 71–73.

Article
Hodovský, Ivan. K otázce vzniku a významu pojmu světový názor ve filosofii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1973, vol. 22, iss. B20, pp. 31–38.

Article
Hodovský, Ivan. Konference o strukturalismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1969, vol. 18, iss. B16, pp. 118–120.

Article
Hodovský, Ivan. Person und Mensch bei Max Scheler. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1967, vol. 16, iss. B14, pp. 43–56.

Article
Hodovský, Ivan. Pojem světový názor v dílech klasiků marxismu-leninismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 19741975, vol. 23-24, iss. B21-22, pp. 159–184.

Article
Hodovský, Ivan. Reflexe krize demokracie u J.L. Fischera. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1993, vol. 42, iss. B40, pp. 81–84.

Article
Hodovský, Ivan. Rozpad tradičního obrazu světa v novější křesťanské filozofii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 19771978, vol. 26-27, iss. B24-25, pp. 47–58.

Article
Hodovský, Ivan. [Schuetz, Alfred. Gesammelte Aufsätze. Bd. 1, Das Problem der sozialen Wirklichkeit]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1973, vol. 22, iss. B20, pp. 149–150.

Article
Hodovský, Ivan; Vítek, Jiří. Z klasické ateistické literatury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1960, vol. 9, iss. B7, pp. 129.

Article
Hodovský, Ivan. Актуальные вопросы научного атеизма в современной Чехословакии. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1976, vol. 25, iss. B23, pp. 139–149.