Hodovský, Ivan

Varianty jmen:

Hodovský, Ivan (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 12 z celkového počtu 12.

Článek
Hodovský, Ivan. Arthur Schopenhauer a náboženství. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1991, roč. 40, č. B38, s. 65–72.

Článek
Hodovský, Ivan. Bedřich Engels a problém náboženství. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1982, roč. 31, č. B29, s. 80–83.

Článek
Hodovský, Ivan. Hodnota jako filosofický a psychologický problém. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1966, roč. 15, č. B13, s. 71–73.

Článek
Hodovský, Ivan. K otázce vzniku a významu pojmu světový názor ve filosofii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1973, roč. 22, č. B20, s. 31–38.

Článek
Hodovský, Ivan. Konference o strukturalismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1969, roč. 18, č. B16, s. 118–120.

Článek
Hodovský, Ivan. Person und Mensch bei Max Scheler. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1967, roč. 16, č. B14, s. 43–56.

Článek
Hodovský, Ivan. Pojem světový názor v dílech klasiků marxismu-leninismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1974-1975, roč. 23-24, č. B21-22, s. 159–184.

Článek
Hodovský, Ivan. Reflexe krize demokracie u J.L. Fischera. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1993, roč. 42, č. B40, s. 81–84.

Článek
Hodovský, Ivan. Rozpad tradičního obrazu světa v novější křesťanské filozofii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1977-1978, roč. 26-27, č. B24-25, s. 47–58.

Článek
Hodovský, Ivan. [Schuetz, Alfred. Gesammelte Aufsätze. Bd. 1, Das Problem der sozialen Wirklichkeit]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1973, roč. 22, č. B20, s. 149–150.

Článek
Hodovský, Ivan; Vítek, Jiří. Z klasické ateistické literatury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1960, roč. 9, č. B7, s. 129.

Článek
Hodovský, Ivan. Актуальные вопросы научного атеизма в современной Чехословакии. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1976, roč. 25, č. B23, s. 139–149.