Janák, Vratislav

Name variants:

Janák, Vratislav (preferred)
Content type
Displaying 1 - 5 of 5.

Article
Janák, Vratislav. K rozvoji textilnictví ve starším a středním eneolitu Horního Slezska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2009-2010, vol. 58-59, iss. M14-15, pp. 231–261.

Article
Janák, Vratislav. Keramika typu Retz-Křepice-Bajč ve středním Podunají a problémy jejího vzniku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, vol. 24-25, iss. E20-21, pp. 25–33.

Article
Janák, Vratislav. Nová lokalita s lineární keramikou a moravskou malovanou keramikou u Kuchařovic na Znojemsku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973-1974, vol. 22-23, iss. E18-19, pp. 125–134.

Article
Janák, Vratislav. [Pogoževa, Ajna Petrovna. Antropomorfnaja plastika Tripol'ja]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, vol. 36, iss. E32, pp. 155–158.

Article
Janák, Vratislav. Pojmy ka a ba ve staroegyptském náboženství. Religio. 2000, vol. 8, iss. 1, pp. 15–40.