Kalinová, Alena

Name variants:

Kalinová, Alena (preferred)
Content type
Displaying 1 - 6 of 6.

Chapter
Kalinová, Alena. Antonín Václavík a studium lidového malířství na skle. In: Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie : kontexty doby a díla. 2010, pp. 53–60.

Chapter
Kalinová, Alena. Cechovní symbolika a pracovní motivy na keramice 17.-19. století ze sbírky Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, pp. 28–50.

Chapter
Kalinová, Alena. Kamnářská plastika : příspěvek k studiu lidového kamnářství. In: Středověké a novověké zdroje tradiční kultury : sborník příspěvků ze semináře konaného 30. listopadu 2005 v Ústavu evropské etnologie. 2006, pp. 167–183.

Article
Kalinová, Alena. Nález kamenicky opracovaných článků v Újezdě u Černé Hory. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 19771978, vol. 26-27, iss. F21-22, pp. 43–44.

Article
Kudělka, Zdeněk; Kalinová, Alena; Konečný, Lubomír; Samek, Bohumil. Výzkum románské architektury na Moravě III : (k výzkumnému úkolu státního plánu VIII-08-05/01). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 19821983, vol. 31-32, iss. F26-27, pp. 79–87.

Article
Kudělka, Zdeněk; Kalinová, Alena; Konečný, Lubomír; Samek, Bohumil. Výzkum románské architektury na Moravě IV. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 19841985, vol. 33-34, iss. F28-29, pp. 29–41.