Kočárová, Romana

Name variants:

Kočárová, Romana (preferred)
Content type
Displaying 1 - 3 of 3.

Article
Duffek, Petr; Těsnohlídek, Jakub; Simota, Vlastimil; Těsnohlídková, Kateřina; Hrubý, Petr; Petr, Libor; Kočár, Petr; Kočárová, Romana; Brychová, Veronika; Lisá, Lenka. Dehtářský a textilní výrobní areál v zázemí středověkého městečka Lukavce – příklad vrcholně středověké kolonizace na Vysočině. Archaeologia historica. 2023, vol. 48, iss. 2, pp. 641–670.

Article
Kaštovský, Jan; Kočár, Petr; Kočárová, Romana; Pokorný, Petr; Beneš, Jaromír; Starec, Petr. Předběžné poznatky o některých vodotečích na území Starého a Nového Města pražského : Nástin každodenního života kolem strouhy na pomezí městského a venkovského prostředí. Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 143–150.

Article
Kočár, Petr; Kočárová, Romana; Petr, Libor. Rostlinné zbytky z výplní středověkých jímek z Kašperských Hor. Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 161–172.