Ludvíkovský, Jaroslav

Name variants:

Ludvíkovský, Jaroslav (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 35.

Chapter
A. In: Magnae Moraviae fontes historici. II, [Textus biographici, hagiographici, liturgici]. 1967, pp. 11–45.

Article
Ludvíkovský, Jaroslav. Antická a renesanční idea smíšené ústavy u J.A. Komenského. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1967, vol. 16, iss. E12, pp. 195–210.

Book
Ludvíkovský, Jaroslav. Antika, Čechy a evropská tradice. 2002

Chapter
B. In: Magnae Moraviae fontes historici. II, [Textus biographici, hagiographici, liturgici]. 1967, pp. 47–316.

Chapter
C. In: Magnae Moraviae fontes historici. II, [Textus biographici, hagiographici, liturgici]. 1967, pp. 317–345.

Article
Ludvíkovský, Jaroslav. Civitas Pragensis a metropolis Pragensis v Kristiánově legendě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1972, vol. 21, iss. F16, pp. 7–16.

Chapter
Commentarii et disputationes. In: Magnae Moraviae fontes historici. IV, [Leges - textus iuridici, supplementa]. 1971, pp. 442–451.

Chapter
Bartoňková, Dagmar; Havlík, Lubomír Emil; Hrbek, Ivan; Ludvíkovský, Jaroslav; Večerka, Radoslav. Commentarìi et disputationes. In: Magnae Moraviae fontes historici. III, [Diplomata, epistolae, textus historici varii]. 1969, pp. 450–463.

Article
Ludvíkovský, Jaroslav. Crescente fide, Gumpold a Kristián : (příspěvek k datování Legendy Kristiánovy s dodatkem o dnešním stavu této otázky). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1954], vol. 3, iss. D1, pp. 48–66.

Article
Ludvíkovský, Jaroslav. Dictare : (sémantický příspěvek k výkladu listu Jana ze Středy č. 132 Piur). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1960, vol. 9, iss. E5, pp. 115–120.

Chapter
Ludvíkovský, Jaroslav. Die Janua rerum des Comenius im Lichte neuer Handschriftenfunde. In: Charisteria Francisco Novotný octogenario oblata. 1962, pp. 239–250.

Chapter
Diplomata. In: Magnae Moraviae fontes historici. III, [Diplomata, epistolae, textus historici varii]. 1969, pp. 13–134.

Chapter
Epistolae. In: Magnae Moraviae fontes historici. III, [Diplomata, epistolae, textus historici varii]. 1969, pp. 135–278.

Chapter
Fontium conspectus. In: Magnae Moraviae fontes historici. IV, [Leges - textus iuridici, supplementa]. 1971, pp. 440–441.

Chapter
Bartoňková, Dagmar; Havlík, Lubomír Emil; Hrbek, Ivan; Ludvíkovský, Jaroslav; Večerka, Radoslav. Fontium conspectus. In: Magnae Moraviae fontes historici. III, [Diplomata, epistolae, textus historici varii]. 1969, pp. 446–449.

Chapter
Ludvíkovský, Jaroslav. Great Moravia tradition in the 10th cent. : Bohemia and Legenda Christiani. In: Magna Moravia : sborník k 1100. výročí příchodu byzantské mise na Moravu. 1965, pp. 525–566.

Chapter
Ludvíkovský, Jaroslav. Heinrich von Saar und Heinrich von Heimburg. In: Mnema Vladimír Groh. 1964, pp. 219–231.

Article
Ludvíkovský, Jaroslav. Kristián či tzv. Kristián?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1964, vol. 13, iss. E9, pp. 139–147.

Article
Ludvíkovský, Jaroslav. Latinské legendy českého středověku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973-1974, vol. 22-23, iss. E18-19, pp. 267–308.

Article
Ludvíkovský, Jaroslav. Legenda Beatus Cyrillus. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1961, vol. 10, iss. C8, pp. 94–104.

Chapter
[Leges - Textus iuridici]. In: Magnae Moraviae fontes historici. IV, [Leges - textus iuridici, supplementa]. 1971, pp. 11–363.

Article
Ludvíkovský, Jaroslav. List Karla IV. Colovi di Rienzo do vězení. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1979, vol. 28, iss. E24, pp. 117–121.