Legenda Beatus Cyrillus

Název: Legenda Beatus Cyrillus
Variantní název:
  • Легенда Beatus Cyrillus
    • Legenda Beatus Cyrillus
  • La légende Beatus Cyrillus
    • Legenda Beatus Cyrillus
  • [Die Legende Beatus Cyrillus]
    • Legenda Beatus Cyrillus
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1961, roč. 10, č. C8, s. [94]-104
Rozsah
[94]-104
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Krátká latinská legenda cyrilometodějská začínající se slovy Beatus Cyrillus (BC), o níž chci pojednat v tomto článku, vzbudila v posledních letech poměrně značný a namnoze polemický zájem. Zatímco Václav Chaloupecký, přiřkl tomuto textu, který sám po prvé tiskem vydal, značné stáří, položiv jej do doby Kosmovy, Rudolf Urbánek se přidržel v souhlase s Janem Vilikovským starého názoru, snad už Bedy Dudíka, že jde jen o výtah z tzv. legendy Moravské (Tempore Michaelis imperatoris = TM), kterou klade do doby Karlovy. Naopak zase belgičtí badatelé Paul Meyvaert a Paul Devos, kteří si získali u nás zvučné jméno sensačním objevem pražského kapitulního rukopisu tzv. Italské legendy, pokládali za potřebné dokazovat v rozporu s Chaloupeckým i s Urbánkem, že legenda BC byla předlohou legendy TM, a tím dali podnět našemu Oldřichu Králíkovi k úvahám, zda legenda BC přece jen nenáleží do doby Kosmovy a zda není dokonce totožná s jeho záhadným Privilegiem. Pokusím se prokázat, že se učení bollandisté v tomto případě mýlí a že naděje s jejich thesí spojované jsou marné.