Ciampi Matulová, Jitka

Name variants:

Ciampi Matulová, Jitka (preferred)
Matulová, Jitka
Content type
Displaying 1 - 7 of 7.

Article
Matulová, Jitka. Mezi architekturou a malbou : Bedřich Feuerstein jako hostující výtvarník stálého českého divadla v Brně. Opuscula historiae artium. 2010, vol. 59 [54], iss. 1-2, pp. 68–77.

Chapter
Matulová, Jitka. Případ Pirchan : scénografická tvorba Emila Pirchana pro česká divadla meziválečného Československa. In: Orbis artium : k jubileu Lubomíra Slavíčka. 2009, pp. 395–414.

Article
Matulová, Jitka. Scénografie: Bohumír Matal : nástin malířovy spolupráce s divadlem. Opuscula historiae artium. 2012, vol. 61 [56], iss. 1, pp. 36–49.

Article
Matulová, Jitka. Scénografie smetanovského cyklu z roku 1924 : Bedřich Feuerstein - Vlastislav Hofman - František Kysela. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2007, vol. 56, iss. F51, pp. 175–196.

Article
Ciampi Matulová, Jitka. Zdeněk Rossmann a divadlo své doby : závěrečné kapitoly scénografické tvorby. Opuscula historiae artium. 2023, vol. 72, iss. 1, pp. 62–75.

Article
Ciampi Matulová, Jitka. Známý neznámý Emil Pirchan. Theatralia. 2022, vol. 25, iss. 2, pp. 175–177.