Ciampi Matulová, Jitka

Varianty jmen:

Ciampi Matulová, Jitka (preferováno)
Matulová, Jitka
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 7 z celkového počtu 7.

Článek
Matulová, Jitka. Mezi architekturou a malbou : Bedřich Feuerstein jako hostující výtvarník stálého českého divadla v Brně. Opuscula historiae artium. 2010, roč. 59 [54], č. 1-2, s. 68–77.

Kapitola
Matulová, Jitka. Případ Pirchan : scénografická tvorba Emila Pirchana pro česká divadla meziválečného Československa. In: Orbis artium : k jubileu Lubomíra Slavíčka. 2009, s. 395–414.

Článek
Matulová, Jitka. Scénografie: Bohumír Matal : nástin malířovy spolupráce s divadlem. Opuscula historiae artium. 2012, roč. 61 [56], č. 1, s. 36–49.

Článek
Matulová, Jitka. Scénografie smetanovského cyklu z roku 1924 : Bedřich Feuerstein - Vlastislav Hofman - František Kysela. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2007, roč. 56, č. F51, s. 175–196.

Článek
Ciampi Matulová, Jitka. Zdeněk Rossmann a divadlo své doby : závěrečné kapitoly scénografické tvorby. Opuscula historiae artium. 2023, roč. 72, č. 1, s. 62–75.

Článek
Ciampi Matulová, Jitka. Známý neznámý Emil Pirchan. Theatralia. 2022, roč. 25, č. 2, s. 175–177.