Michálková, Věra

Name variants:

Michálková, Věra (preferred)
Content type
Displaying 1 - 11 of 11.

Chapter
Michálková, Věra. K citovosti v nářečí. In: Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. 1962, pp. 357–363.

Chapter
Michálková, Věra. K interpretaci nářeční věty. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. 129–135.

Article
Chloupek, Jan; Michálková, Věra. K interpretaci vět a souvětí v nářečí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1966, vol. 15, iss. A14, pp. 77–85.

Article
Michálková, Věra. K typičnosti a specifičnosti v nářeční skladbě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, vol. 17, iss. A16, pp. 37–46.

Article
Michálková, Věra. [Logar, Tine. Slovenska narečja]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 19771978, vol. 26-27, iss. A25-26, pp. 186–188.

Article
Balhar, Jan; Michálková, Věra. Mluva východomoravských kolonistů v Charvátsku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, vol. 20, iss. A19, pp. 65–88.

Article
Michálková, Věra. Možnosti syntakticko-geografického členění západoslovanských jazyků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, vol. 21, iss. A20, pp. 123–132.

Article
Michálková, Věra. Některé konkurující syntaktické prostředky v nářečí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, vol. 13, iss. A12, pp. 147–155.

Article
Chloupek, Jan; Michálková, Věra. Východomoravské typy jmenných vět. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, vol. 12, iss. A11, pp. 53–62.

Article
Michálková, Věra. Východomoravské věty typu "było vdołky". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, vol. 10, iss. A9, pp. 105–112.

Article
Michálková, Věra. Z historie jednoho okrajového typu hanáckých nářečí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, vol. 28, iss. A27, pp. 77–87.