Východomoravské typy jmenných vět

Název: Východomoravské typy jmenných vět
Variantní název:
  • Восточноморавские типы именных предложений
    • Vostočnomoravskije tipy imennych predloženij
Přispěvatel
Mrázek, Roman (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, roč. 12, č. A11, s. [53]-62
Rozsah
[53]-62
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.